De hygiënesluis maakt een piepend geluid en de lampjes knipperen rood/groen.

1. Controleer de chemische bussen op laag niveau. 

2. Controleer de werking van de niveausensor(en).

3. Controleer de motorbeveiliging van de borstelmotor(en) (DI16 en -17).