De satelliet schuimt of desinfecteert slecht

Is de watertoevoer druk constant en goed genoeg?
Controleer de watertoevoer en de pomp. 

Wordt er gebruik gemaakt van het juiste mondstuk, de juiste lans en het juiste pistool?
Pas de instelling van het lucht verloopstuk aan, indien nodig. Dit geldt alleen voor schuim. 

De injector zuigt onvoldoende middel aan tijdens het schuimen/desinfecteren. 

Komt er water en/of perslucht uit de overloopklep?
Vervang/repareer de terugslagklep in de satelliet.