Installatie start niet

Controleer of er spanning aanwezig is en of er zekeringen stuk zijn, zowel hoofdstroomzekeringen als stuurstroomzekeringen (glaszekeringen), en of er geen beveiligingen in werking zijn.