Dlaczego po spłukaniu na skrzynkach pozostają resztki środka chemicznego?

  • Dysze łuku płuczącego są brudne lub zablokowane osadem kamienia.
  • Ciśnienie doprowadzania wody w łuku płuczącym jest za niskie.
  • Doprowadzenie wody w łuku płuczącym jest zamknięte.
  • Elektrozawór łuku płuczącego nie jest otwarty.
  • Nie działa czujnik, który aktywuje łuk spłukiwania końcowego.