Dlaczego pompa nie generuje wystarczającego ciśnienia?

  • Sprawdzić, czy wszystkie dysze są zamontowane.
  • Pompa jest zanieczyszczona wewnątrz. Należy oczyścić pompę.
  • Sprawdzić, czy zawory kulowe na końcu rury dyszy są zamknięte.