Dlaczego silnik napędowy ulega awarii termicznej?

  • Łańcuch jest zablokowany, usunąć blokadę
  • Łańcuch jest rozciągnięty, wyregulować lub skrócić łańcuch.
  • Zanik fazy, sprawdzić napięcie zasilania.