Gdzie podłączyć światło ostrzegawcze lub alarm?

Na DO9. Patrz rozdział 9.3.2, Styk 9: Przekaźnik usterek.