Gdzie podłączyć czytnik kart?

Wejście przy DI1

Wyjście przy DI6

Patrz rozdział 9.3.3, Zewnętrzna kontrola dostępu w Dokumentacji technicznej.