Gdzie znajdę wartości parametrów podłączenia (np. woda, zasilanie)?

Na układzie.