Instalacja się nie uruchamia.

Sprawdzić, czy jest obecne napięcie, czy nie są przepalone/rozłączone bezpieczniki, sprawdzić główne bezpieczniki prądu zasilającego i sterującego (topikowe), sprawdzić, czy nie zadziałały zabezpieczenia.