Jak obsłużyć zewnętrzny element przy wejściu?

Na DO8. Patrz schemat elektryczny oraz rozdział 9.3.1, Styk 8: Przekaźnik kołowrotu w Dokumentacji technicznej.