Jak ustawić ciśnienie wody w szczotkach?

Wykonuje się to, obracając śrubę regulacyjną śrubokrętem, zgodnie z instrukcją w rozdział 8.3, Podłączanie w Dokumentacji technicznej.