Na ręce nie jest dozowany środek dezynfekcyjny.

  1. Sprawdzić funkcjonowanie obu czujników
  2. Sprawdzić, czy dysze nie są zablokowane
  3. Sprawdzić, czy w przewodach nie ma powietrza (zawory zwrotne)
  4. Sprawdzić funkcjonowanie pompy środka dezynfekcyjnego

Patrz rozdział 13, tabela usterek w Dokumentacji technicznej.