Niska wydajność i jakość mycia pianą lub dezynfekcji przez satelitę.

Czy ciśnienie dopływu wody jest stałe i wystarczająco wysokie?
Sprawdzić dopływ wody/pompę.

Czy są stosowane właściwe dysza, lanca i pistolet?
W razie potrzeby dostosować nastawę reduktora powietrza. Dotyczy to wyłącznie piany.

Wtryskiwacz pobiera za mało środka podczas mycia pianą/dezynfekcji.
Sprawdzić, czy lanca ssąca, ogranicznik i wtryskiwacz nie są zanieczyszczone.

Czy z zaworu przelewowego wydobywa się woda i/lub sprężone powietrze?
Wymienić/naprawić zawór zwrotny w satelicie.