Niskie ciśnienie w dyszy.

System się nie uruchamia.

Uruchomić system, przestawiając główny włącznik w położenie [on] (wł.).