Pompa generuje głośne dźwięki, a ciśnienie jest za niskie.

Sprawdzić zbiornik pływakowy, sprawdzić, czy przewód ssawny nie jest zanieczyszczony. Jeśli pompa nie otrzymuje wystarczającej ilości wody, zaczyna się kawitacja, która powoduje nadmierne zużycie uszczelnienia. Upewnić się, że temperatura wody nie jest zbyt wysoka i że pompa nie zablokowała się przez kamień z powodu twardej wody. Należy sprawdzić ciśnienie wody zasilającej, powinno wynosić co najmniej 1,5 bara w przypadku całkowitej awarii pompy.