System nie zasysa żadnych środków czyszczących.

Dźwignia sterowania nie jest w położeniu „mycie pianą / dezynfekcja”.
Ustawić w położeniu „mycie pianą / dezynfekcja”.

Zawór dozujący lub zwrotny zablokowany przez pozostałości środków chemicznych.
Oczyścić zawór dozujący lub zwrotny.

Czy używana jest odpowiednia lanca?
Biała lanca jest przeznaczona do mycia pianą, czerwona do dezynfekcji.

Zablokowany filtr siatkowy w wężu ssawnym.
Oczyścić filtr siatkowy.

Pusty zbiornik detergentu (środka chemicznego) lub filtr siatkowy powyżej poziomu cieczy.
Wymienić na nowy (pełny) zbiornik detergentu lub włożyć filtr siatkowy do cieczy.