System się nie uruchamia.

Brak napięcia zasilania.
Doprowadzenie zasilania elektrycznego musi sprawdzić wykwalifikowany elektryk.

Przepalony bezpiecznik
Wymienić bezpiecznik.

Przekaźnik termiczny w silniku się wyłączył.
Przestawić włącznik główny na [on] (wł.) i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka co najmniej na 1 minutę. Powtórzyć ten cykl resetowania maksymalnie 2 razy, następnie skontaktować się z Elpress.