W pompie wystąpiła awaria termiczna.

Sprawdzić, czy w sieci zasilającej nie ma nieszczelności, które powodują częste załączanie i wyłączanie pompy, sprawdzić, czy prawidłowo ustawiono zabezpieczenie termiczne. Gdy silnik pompy wyłącza się z powodu zadziałania zabezpieczenia termicznego. Aby ponownie włączyć instalację, włącznik musi być w położeniu [OFF] (wył.), następnie należy ponownie przestawić go w położenie [ON] (wł.).