Wejście higieniczne wydaje sygnały dźwiękowe, a światła migają na czerwono i zielono.

  1. Sprawdzić, czy poziom środków chemicznych w kanistrach nie jest zbyt niski
  2. Sprawdzić funkcjonowanie czujników poziomu na rurach ssawnych
  3. Sprawdzić zabezpieczenie silników szczotek (DI16 i 17)