Wdrożenie bezpiecznego procesu higieny żywności

Zadbaj o spełnienie wymagań HACCP i ISO 22000

Pobierz Białą Księgę dotyczącą wdrożenia bezpiecznego procesu higieny żywności

Zadbaj o spełnienie wytycznych HACCP i ISO 22000C1 POOLS-2

Krajowe i międzynarodowe przepisy i regulacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywności są coraz surowsze. Przedsiębiorstwa działające w branży gastronomii i przetwórstwa żywności mają obowiązek przestrzegania prawnych przepisów higieny podczas przygotowywania żywności i napojów. Oznacza to, że konieczne jest sporządzenie między innymi sporządzenie planu HACCP oraz podjęcie praktycznych kroków, aby spełnić te wymogi.

Przedsiębiorstwa muszą reagować nie tylko na obowiązki nakładane przez odpowiednie przepisy prawne. Również wielkie sieci detaliczne przywiązują coraz większą wagę do zwiększenia bezpieczeństwa żywności i stawiają producentom coraz wyższe wymagania związane z obowiązkową certyfikacją dostawców.

Przedsiębiorstwa aktywne w branży żywnościowej są więc zmuszone, aby wdrażać bezpieczny proces higieny żywności i stale go aktualizować. Niniejsza Biała Księga skupia się właśnie na tym zadaniu. Znajdą w niej Państwo informacje na następujące tematy:

  • Czym jest HACCP i co oznacza jego wdrożenie dla przedsiębiorstwa z branży spożywczej?
  • Czy konieczne jest sporządzenie planu HACCP lub kodeksu zasad higieny?
  • Relacja między HACCP a ISO 22000
  • Coraz większa siła przebicia odbiorców z branży spożywczej
  • W jaki sposób w praktyce dbać o bezpieczeństwo żywności w oparciu o HACCP?

Chętnie udostępnimy Ci naszą Biała Księgę. Jest ona dostępna do natychmiastowego pobrania. W tym celu prosimy wypełnić formularz na niniejszej stronie i kliknąć przycisk „Pobierz Białą Księgę".