Inteligentne ponowne wykorzystywanie wody w zakładzie to czysta oszczędność

Inteligentne ponowne wykorzystywanie wody w zakładzie to czysta oszczędność

Woda jest absolutnie niezbędnym zasobem wykorzystywanym przez firmy z branży spożywczej. Zrównoważona działalność polega przede wszystkim na niemarnowaniu zasobów i ich ponownym wykorzystywaniu tam, gdzie to możliwe. Przykładowo w myciu nośników ładunków.

Branża produkcji żywności na co dzień zużywa wodę w wielu obszarach: do mycia produktów, czyszczenia nośników ładunków i sprzątania pomieszczeń produkcyjnych. Ponieważ zużycie wody jest bardzo duże, a koncepcja przedsiębiorstwa zrównoważonego w wielu firmach wysuwa się na pierwszy plan, inwestycja w systemy wodooszczędne coraz częściej staje się regułą, a nie wyjątkiem. Dobrze wiedzieć, że coraz więcej firm akceptuje tę odpowiedzialność społeczną i zaczyna postępować według jej zasad.

Oszczędzanie wody przez jej ponowne wykorzystywanie

Jednym ze sposobów rozumnego używania wody jest np. inwestycja w przemysłowy system mycia nośników ładunków, takich jak skrzynki. Przecież to szkoda, kiedy woda wykorzystana do (ręcznego) umycia skrzynek spływa do ścieku. Taka woda szczególnie nadaje się do ponownego wielokrotnego wykorzystywania w procesie mycia. Właśnie do tego służy przemysłowy system mycia. Konstrukcja myjek do skrzynek Elpress jest doskonale przemyślana: efektywny obieg wody uzyskano dzięki systemowi filtrów i systemowi kaskadowemu.

Przeciwprąd przy zastosowaniu kaskady

System kaskadowy to system, w którym woda z miejsca wcześniejszego zastosowania jest kierowana w dół procesu – do kolejnego miejsca. W ten sposób czysta woda z myjki do skrzynek Elpress, stosowana w obszarze ponownego płukania w celu zmycia resztek środka czyszczącego, przepływa do strefy mycia głównego. Tam jest ponownie używana. Podobnie, nadmiarowa woda ze zbiornika mycia głównego przepływa z powrotem do strefy mycia wstępnego. Taka poddana recyrkulacji woda szczególnie nadaje się do zgrubnego zmywania zanieczyszczeń ze skrzynek.

System filtrów do regeneracji wody

Myjki do skrzynek Elpress są wyposażone w system filtrów, dzięki czemu możliwie najdłużej używają tej samej wody do mycia. Zależnie od rodzaju zanieczyszczeń i używanych nośników ładunków, dobiera się odpowiedni filtr brudu i technologię filtrowania. Np. stacjonarny filtr wysuwany z płytą perforowaną nadaje się do lekkich zabrudzeń. W przypadku znacznie zabrudzonych skrzynek zaleca się system filtra obrotowego. Co ważne, filtr obrotowy jest samoczyszczący. Dzięki temu brud można odprowadzać bezpośrednio i aktywnie z procesu mycia, a ręczne czyszczenie filtra staje się zbędne.

Myjki do skrzynek w stanie gotowości

Sekcja ponownego płukania jest wyposażona w czujnik, który pozwala na jeszcze większą oszczędność wody. Czujnik wykrywa, czy w linii mycia aktualnie znajdują się skrzynki. Gdy w sekcji ponownego płukania nie są przez ustalony (krótki) czas wykrywane skrzynki, dopływ wody do tej sekcji jest automatycznie odcinany, a pompy przechodzą w stan gotowości, aby oszczędzać energię. Gdy w sekcji znajdzie się nowa skrzynka, system automatycznie wznawia działanie.

Więcej informacji

Chcesz się dowiedzieć więcej o przemysłowych systemach mycia Elpress? Skontaktuj się z nami – bez żadnych zobowiązań. Nasi specjaliści chętnie służą poradą!

New call-to-action

Peter Hogervorst
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami