horticultuur_kassenbouw_tomaat

Urządzenia higieniczne dla ogrodnictwa

Uprawa ogórków i pomidorów. Uprawa róż i innych roślin. Higiena to newralgiczny element procesu produkcji w każdej branży, zarówno spożywczej, jak i niespożywczej. Pod względem prawnym, analizy HACCP, przepisy w zakresie higieny i nadrzędne świadectwa jakości kontrolują te ryzyka w możliwie dużym stopniu.

Zobacz nasze produkty

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z HIGIENĄ OSOBISTĄ

Higiena osobista to ważny element w każdej branży. Ogrodnictwo szklarniowe ma ponadto więcej do czynienia z zagrożeniami powodowanymi przez bakterie, wirusy i grzyby, które mogą wywoływać choroby u roślin. Choroba w szklarni ma poważne skutki handlowe, a co za tym idzie również finansowe. Zwalczanie infekcji w szklarni wiąże się bowiem z dużymi kosztami. W większości przypadków nie ma nawet możliwości, aby skutecznie zwalczyć daną chorobę. Oznacza to zakończenie uprawy, a to oczywiście najgorsze, co może przydarzyć się Państwu jako przedsiębiorcy.

Protokoły higieniczne i śluzy są jednak realnymi rozwiązaniami, które aktywnie przyczyniają się do higieny osobistej pracowników.

Zobacz białą księgę
Plukon zeepdispenser closeup

SKAŻENIA W OGRODNICTWIE

W ogrodnictwie higiena stanowi od lat istotną kwestię. Oprócz tego coraz silniejszy jest trend stosowania możliwie jak najmniejszej ilości środków ochrony roślin. Znaczenie higieny staje się przez to coraz większe. Protokoły i szkolenia mają przy tym kluczowe znaczenie. Pracownicy powinni mieć świadomość zagrożeń, a także niezwykle ważne jest to, by mieli oni do dyspozycji środki i metody pracy, które pozwalają na utrzymywanie higieny na odpowiednim poziomie.

Produkty firmy Elpress, mającej ponad 40 lat doświadczenia, znalazły zastosowanie również w ogrodnictwie. W przypadku każdego projektu, zarówno tych dużych, jak i małych, zwiększamy nasze doświadczenie i dzielimy się nim, aby odpowiadać na nowe pytania dotyczące higieny.

WIĘCEJ INFORMACJI

PRZYGOTOWANIE NA POTRZEBY SYSTEMÓW JAKOŚCI W OGRODNICTWIE

Przygotowują się Państwo do uzyskania systemu jakości, jak np. Global Gap? Większość międzynarodowych systemów jakości stawia dodatkowe wymogi w dziedzinie jakości w porównaniu ze standardową analizą ryzyka HACCP. Chcą Państwo poznać więcej aktualności i informacji z mediów? Zobacz nasz kompletny przegląd.

Lista kontrolna higieny osobistej
GlobalGap