Myjka do skrzynek Elpress – zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i oszczędnie wykorzystująca energię

Myjka do skrzynek Elpress

Myjka do skrzynek musi optymalnie czyścić używane nośniki ładunku. To jest najważniejszy cel tej maszyny. Dodatkową korzyścią jest jeśli maszyna jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i energooszczędna.

We współczesnym społeczeństwie wiele uwagi poświęca się zrównoważonemu rozwojowi. Prawdopodobnie również w twoim przedsiębiorstwie firmie poświęca się mu niezbędną uwagę. Z jednej strony dlatego, że jest to lepsze dla środowiska, ale również dlatego, że pozwala na oszczędność kosztów. Elpress również docenia pierwszorzędne znaczenie zrównoważonego rozwoju. Nasze myjki do skrzynek są przyjazne dla środowiska, energooszczędne i efektywnie korzystają z wody.

Inteligentne wykorzystywanie wody

Jednym z najważniejszych punktów wyjściowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest zapobieganie marnotrawstwu wody podczas mycia skrzynek. W inteligentnej zbudowanych myjkach do skrzynek oszczędność wody jest osiągana za pomocą filtrów i układu kaskadowego. System kaskadowy to system, w którym woda z miejsca wcześniejszego zastosowania jest kierowana w dół procesu – do kolejnego miejsca. W przypadku myjki do skrzynek Elpress czysta woda, która została użyta w strefie płukania, biegnie przez kaskadę do głównej strefy mycia. Tam jest ponownie używana.
W ten sam sposób w przypadku myjki dwuzbiornikowej woda z głównej strefy mycia jest ponownie używana w strefie mycia wstępnego. Użyta wcześniej woda nadaje się w tej strefie idealnie do spłukiwania dużych fragmentów zanieczyszczeń ze skrzynek. Ponadto unika się marnotrawstwa wody (i energii), ponieważ dopływ wody jest zamykany, gdy brak skrzynek do czyszczenia.

Krattenwasser_water_recycling_pl

Ekonomiczne wykorzystanie energii

Myjki do skrzynek Elpress są wyposażone w energooszczędną pompę IE. Dodatkowo system usuwania pary (dostępny opcjonalnie) i odzyskiwania ciepła zapewniają obniżenie strat energii. Czujnik temperatury – tzw. czujnik Pt – wewnątrz myjki zapewnia, że element grzewczy działa tylko wtedy, gdy temperatura wody do mycia jest za niska. W rezultacie nigdy nie zużywa się więcej energii, niż jest to naprawdę konieczne.

Skuteczne mycie

Dzięki recyrkulacji wody do mycia, potrzeba mniej litrów wody świeżej. Jest to nie tylko zrównoważone, ale również ekonomiczne rozwiązanie. Oczywiście zapewnione jest optymalne mycie skrzynek, nawet przy mniejszej ilości wody.
Czy używasz myjki do skrzynek z regulatorem częstotliwości? W takim przypadku można jeszcze lepiej zarządzać wydajnością, na przykład ustawiając wyższą prędkość łańcucha przenośnika w przypadku skrzynek, które są tylko nieznacznie zabrudzone. Skrzynki nie pozostają wówczas w myjce dłużej niż jest to konieczne. To również przyczynia się do oszczędności wody i energii.

Oferta cenowa bez zobowiązań

Formularz ofertowy dla myjki skrzynek

Czy chcesz kupić myjkę do skrzynek? Nasi specjaliści z przyjemnością udzielą pomocy, uwzględniając wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby omówić możliwości i uzyskać ofertę cenową, bez żadnych zobowiązań.

Uzyskanie niezobowiązującej oferty

Milou Heetkamp