zuivel-fabriek

URZĄDZENIA HIGIENICZNE DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

Przemysł mleczarski jest w Holandii bardzo rozwinięty. Od produkcji na potrzeby holenderskich supermarketów po eksport mleka w proszku do Azji. W tym sektorze higiena odgrywa ważną rolę. Ustawowo zagrożenia te są w miarę możliwości kontrolowane w postaci analiz HACCP, kodeksów higieny i/lub ogólnych certyfikatów jakości.

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z HIGIENĄ OSOBISTĄ W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM

W każdym sektorze przemysłu spożywczego higiena osobista jest ważnym elementem. Wśród personelu może w końcu dochodzić do błędów ludzkich. W przemyśle mleczarskim mamy do czynienia z różnymi bakteriami i mikroorganizmami. Przykładami mogą być bakterie E. Coli, Salmonella, Listeria, a także grzyby i bakteriofagi.

Oprócz tego nabiał jest produktem odzwierzęcym, a więc przenoszącym bakterie. Nabiał jest przez to również bardzo podatny na bakterie z otoczenia, w wyniku czego higiena osobista odgrywa ważną rolę w ramach tego procesu. Protokoły higieniczne i śluzy są jednak realnymi rozwiązaniami, które aktywnie przyczyniają się do higieny osobistej pracowników.

WIĘCEJ INFORMACJI

SKAŻENIA W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM

W przemyśle mleczarskim wykorzystuje się naturalne produkty. Prawidłowa i dokładna dezynfekcja jest kluczowa dla ochrony powierzchni przed bakteriami i mikroorganizmami. Codzienne czyszczenie i dezynfekcja są stałymi elementami tego procesu higieny. Jednak w jaki sposób bezpiecznie i wydajnie zorganizować cały proces? Jak zadbać o to, aby w mieszaczach, silosach i kotłach nie dochodziło do rozwoju bakterii?

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu firma Elpress posiada niezbędne doświadczenie w przemyśle mleczarskim. W przypadku każdego projektu, zarówno tych dużych, jak i małych, zwiększamy nasze doświadczenie i dzielimy się nim, aby odpowiadać na nowe pytania dotyczące higieny.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

PRZYGOTOWANIE NA POTRZEBY SYSTEMÓW JAKOŚCI W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM

Przygotowują się Państwo do uzyskania systemu jakości, jak np. BRC, IFS lub ISO 22000? Większość międzynarodowych systemów jakości stawia dodatkowe wymogi w dziedzinie jakości w porównaniu ze standardową analizą ryzyka HACCP. Chcą Państwo poznać więcej aktualności i informacji z mediów? Zobacz nasz kompletny przegląd.

Do przeglądu

Logo_Combinatie_2019