Co wybrać: czyszczenie podeszew szczotkami czy w kąpieli dezynfekcyjnej

Co wybrać: czyszczenie podeszew szczotkami czy w kąpieli dezynfekcyjnej

Na podeszwach butów przenosi się dużo widocznych i niewidocznych zabrudzeń. Dlatego ważne jest, aby dokładnie wyczyścić podeszwy przed wejściem do obszaru produkcyjnego. Gdy pracownik chce wejść do tzw. strefy „wysokiej czystości”, obowiązkowa jest również dezynfekcja podeszew.

Pracownicy przychodzący z zewnątrz w normalnym obuwiu, którzy chcą wejść do obszaru produkcyjnego, gdzie np. przetwarza się żywność, mają obowiązek oczyszczenia podeszew. Ogólnie rzecz biorąc, wystarczy czyścić podeszwy szczotkami. W śluzach higienicznych Elpress czyszczenie podeszew jest niemal zawsze połączone z myciem i/lub dezynfekcją rąk. Kiedy pracownik dezynfekuje ręce, jednocześnie są czyszczone podeszwy jego butów. Możliwa jest śluza higieniczna wyłącznie z czyszczeniem podeszew, jednak takie rozwiązanie rzadko się stosuje.

Szczotki obrotowe

Podeszwy są czyszczone przy użyciu szczotek obrotowych, automatycznie uruchamianych przez czujniki. Szczotki są zwilżane wodą, do której jest dodawana niewielka ilość środka dezynfekcyjnego. Zapewnia to efektywne odkażanie i wystarczająco dużo miejsca na dostęp do obszaru produkcyjnego, w którym przetwarza się np. mięso. W śluzie higienicznej czyszczenie podeszew można połączyć z czyszczeniem krawędzi butów, a w przypadku wysokich butów również cholewek.

Dezynfekcja do celów stref wysokiej czystości — kąpiel dezynfekcyjna obuwia

Gdy pracownicy chcą wejść do strefy wysokiej czystości — np. hali pakowania lub laboratorium firmy przetwarzającej mięso — najpierw muszą zmienić obuwie. Buty noszone na co dzień nie mogą się nigdy dostać do strefy wysokiej czystości. Półbuty i buty noszone na zewnątrz umieszcza się na stelażu na obuwie. Następnie pracownik przechodzi nad ławą do „czystej” strefy i zakłada buty przeznaczone do strefy wysokiej czystości. Aby uzyskać dostęp do strefy wysokiej czystości, pracownik musi przejść przez kąpiel dezynfekcyjną. Taka kąpiel zwykle stanowi część śluzy higienicznej, w której jednocześnie dezynfekuje się ręce. Dopiero po zdezynfekowaniu rąk brama wejściowa się otwiera i pracownik może wejść do budynku.

Kąpiel dezynfekcyjna zapewnia również usunięcie niewidocznych mikroorganizmów i sterylizację obuwia. Kąpiel dezynfekcyjna jest automatycznie odświeżana co dwadzieścia pięć przejść. Gdy pracownik opuszcza strefę wysokiej czystości, jego podeszwy są ponownie czyszczone przy użyciu szczotek i kąpieli dezynfekcyjnej. Tak oczyszczone buty są przygotowane do kolejnego przejścia przez kąpiel dezynfekcyjną, gdy pracownik znowu wchodzi do strefy wysokiej czystości.

Kiedy należy wybrać czyszczenie podeszew szczotką?

  • Tam, gdzie trzeba uzyskać typowy standard higieny (strefa niskiej czystości)
  • Gdy obuwie jest mocno zanieczyszczone

Kiedy należy wybrać czyszczenie podeszew w kąpieli dezynfekcyjnej?

  • W ramach kontroli przed wejściem do strefy wysokiej czystości
  • Jako dodatkowy środek higienizacji po czyszczeniu podeszew szczotką.

Więcej informacji

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stacji higienicznych dla przemysłu spożywczego oraz ich możliwości, zapraszamy do kontaktu z Elpress. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkiej pomocy.

PODWÓJNE ŚLUZY HIGIENICZNE

Wout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami