Dzięki pracy zespołowej prace konserwacyjne i serwisowe przebiegają pomyślnie.

Dzięki pracy zespołowej prace konserwacyjne i serwisowe przebiegają pomyślnie.

Aby możliwe było zapewnienie dobrego stanu wejścia higienicznego, myjki przemysłowej i systemu czyszczenia, konieczne jest ich mycie i czyszczenie, a także przeprowadzanie ich codziennej inspekcji. Dodatkową gwarancję na długie lata zapewni podpisanie z Elpress umowy o okresowe prace serwisowe i konserwacyjne.

Wydajna praca zespołowa to gwarancja pomyślnego przebiegu prac konserwacyjnych i serwisowych. Na co dzień dostrzegamy to w Elpress. Naszą misją jest budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami. Wiemy doskonale, że dobra obsługa nie bierze się z przypadku, a wieloletniej pracy, w trakcie której na pierwszym miejscu stawia się potrzeby klientów.

Brak wewnętrznego działu technicznego

W firmach raczej nie utrzymuje się już działów technicznych, co może odbić się na jakości konserwacji maszyn i systemów. Ważne jest jednak to, aby jej nie zaniedbywać. Niewystarczająca konserwacja lub jej nieprzeprowadzanie zmniejsza żywotność maszyn i systemów oraz zwiększa ryzyko awarii i usterek. W ramach umów o konserwację zajmujemy się takimi kwestiami sami, odciążamy klientów i gwarantujemy im optymalne działanie systemów.

Praca zespołowa

Jednak takiej gwarancji możemy udzielić jedynie wówczas, gdy będziemy mogli współpracować z klientem jako jeden zespół: on będzie dbał o codzienne mycie i czyszczenie urządzeń oraz ich inspekcję wzrokową, a my będziemy przeprowadzać okresową konserwację zapobiegawczą i prace serwisowe, kiedy klient sam nie będzie mógł wykryć i wyeliminować usterek. Współpraca na takich zasadach nie raz okazała się owocna. U wielu klientów Elpress systemy działają przez 25 lat i nadal są w bardzo dobrym stanie dzięki odpowiedniej codziennej i okresowej konserwacji. Oczywiście jesteśmy z tego dumni. 

Indywidualne umowy o konserwację i serwis

Elpress zapewnia indywidualne umowy o konserwację i serwis. Doradzamy klientom, który rodzaj konserwacji jest najbardziej odpowiedni dla ich firmy, systemów i maszyn oraz określamy częstotliwość takich prac. Mogą się one odbywać na przykład co roku, co pół roku lub co kwartał.

Klient może zamówić u nas sprawdzanie systemów Elpress co miesiąc. Zaletą takiej umowy jest odciążenie klienta oraz fakt, że do firmy będzie wysyłany w zasadzie ten sam inżynier serwisowy, który dobrze zna jego systemy i uwarunkowania oraz który nawiąże z nim pomyślne relacje.  

Korzyści wynikające z podpisania z firmą Elpress umowy o konserwację i serwis są następujące:

  • Dłuższy okres eksploatacji systemu;
  • Niższe ryzyko usterek i awarii procesu przemysłowego;
  • Pomoc ze strony doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów serwisowych dysponujących dobrze wyposażonym pojazdem serwisowym;
  • Gwarancja optymalnego działania systemu;
  • Gwarancja spełniania przez system ustalonych norm i obowiązujących przepisów;
  • Oszczędność kosztów w perspektywie długookresowej.

Więcej informacji

Potrzebujesz dalszych informacji na temat umowy o konserwację i serwis Elpress? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasi specjaliści służą poradą.

Elpress eksperci serwisowi

John van der Heijden
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami