John van der Heijden

2021-11-03 16:44:07 John van der Heijden

Jak przeprowadzać codzienne czyszczenie wejścia higienicznego?

Wejście higieniczne pomaga w zapobieganiu chorobom i przedostawaniu się bakterii do obszaru, w którym przeprowadzany jest proces przemysłowy. Dlatego konieczne jest nie tylko korzystanie z takiego...
Dowiedz się więcej
2021-11-03 16:43:36 John van der Heijden

Dzięki pracy zespołowej prace konserwacyjne i serwisowe przebiegają pomyślnie.

Aby możliwe było zapewnienie dobrego stanu wejścia higienicznego, myjki przemysłowej i systemu czyszczenia, konieczne jest ich mycie i czyszczenie, a także przeprowadzanie ich codziennej inspekcji....
Dowiedz się więcej
2021-11-03 16:43:30 John van der Heijden

Coroczna konserwacja – niezbędna w przypadku myjki skrzynek

Myjki skrzynek muszą działać poprawnie, jeśli ma by zagwarantowana ciągłość procesu produkcyjnego w segmencie żywności i aby skrzynki można było stosować na czystych nośnikach ładunkowych. Dlatego...
Dowiedz się więcej
2021-11-03 16:43:24 John van der Heijden

Konieczne jest również umycie myjki skrzyń. Co należy zrobić w tym celu?

Jak sama nazwa wskazuje, taka myjka służy do mycia skrzyń. Aby mogła działać poprawnie, również ona musi być codziennie myta. Konieczne jest zatem wygospodarowanie na to czasu w ciągu dnia.
Dowiedz się więcej
2021-11-03 16:43:19 John van der Heijden

Jakie czynności należy uwzględnić każdorazowo podczas corocznej konserwacji wejścia higienicznego?

Przed coroczną konserwacją konieczne jest sporządzenie jej planu. To sposób na ograniczenie ryzyka usterek i wad oraz zapewnienie optymalnego działania wejścia higienicznego i zapobieganie...
Dowiedz się więcej
1