Jak przeprowadzać codzienne czyszczenie wejścia higienicznego?

Jak przeprowadzać codzienne czyszczenie wejścia higienicznego?

Wejście higieniczne pomaga w zapobieganiu chorobom i przedostawaniu się bakterii do obszaru, w którym przeprowadzany jest proces przemysłowy. Dlatego konieczne jest nie tylko korzystanie z takiego wejścia, ale również jego codzienne sprzątanie i czyszczenie. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w niniejszym blogu.

Aby wejście higieniczne rzeczywiście spełniało najwyższe standardy higieny, konieczne jest jego codzienne sprzątanie i czyszczenie. W przeciwnym wypadku z powodu kurzu wnoszonego na obuwiu do obszaru o podwyższonym standardzie higieny zaczną w nim namnażać się bakterie. Jeśli po sprzątaniu pozostaną resztki środków myjących, doprowadzi to do tworzenia się rdzy. Codzienne czyszczenie wejścia i inspekcje wzrokowe jego działania przedłużą jego okres eksploatacji. Uniknie się w ten sposób usterek, a co najważniejsze – uniemożliwi bakteriom przedostanie się w obszar przeprowadzania procesów przemysłowych.

Kroki do realizacji podczas codziennego sprzątania

Sprzątanie należy przeprowadzać po każdym dniu produkcji (lub o stałej porze dnia, jeśli produkcja trwa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu). Przeprowadza się je w następujących krokach:

- usuwanie i czyszczenie szczotek, czyszczenie basenu, w którym znajdują się szczotki, a następnie ich ponowne zamontowanie. Tę część można czyścić pod wysokim ciśnieniem z użyciem środków pieniących się; w ten sposób będzie również czyszczone pomieszczenie, w którym znajduje się wejście;

- opróżnianie i czyszczenie wanienki dezynfekcyjnej (możliwie z zastosowaniem wysokiego ciśnienia). Przed rozpoczęciem produkcji nowej partii wanienka jest ponownie napełniana świeżymi środkami dezynfekcyjnymi;

- czyszczenie sekcji ręcznej mokrą szmatką (zasadniczo nie potrzeba stosować środka czyszczącego). Ważne jest usunięcie osadów środków myjących, aby nie tworzyła się rdza. Stosować wyłącznie mokrą szmatkę i pod żadnym pozorem nie używać wysokiego ciśnienia z powodu znajdujących się tam czujników i innych podzespołów elektronicznych;

- sprawdzanie zapasów środków chemicznych; sprawdzanie, czy nie ma żadnych wycieków, oraz inspekcja wzrokowa działania wejścia higienicznego. W przypadku stwierdzenia awarii lub usterki należy wymienić właściwe części;

- czyszczenie samego pomieszczenia, zwłaszcza podłogi, w którym znajduje się takie wejście.

Higieniczna konstrukcja

Codzienne czyszczenie wejścia higienicznego zajmuje od 15 minut do 30 minut. To, że można to zrobić w tak krótkim czasie, zawdzięczamy jego odpowiedniej konstrukcji. Zapobiega ona łatwemu przedostawaniu się bakterii w obszar o podwyższonym standardzie higieny. Wejście skonstruowano z nierdzewnej piaskowanej stali ceramicznej z bardzo niską chropowatością powierzchni. Dodatkowo góra jest nachylona, co zapobiega gromadzeniu się wody. Cała konstrukcja w możliwie największym stopniu jest tłoczona jako jeden element, aby ograniczyć w niej liczbę szwów i szczelin. Wejście ma zaokrąglenia zamiast kątów i składa się ze szczelnych lub z litych rurek.

Części w magazynie

Coroczna konserwacja wejścia higienicznego zmniejsza ryzyko powstania usterek i wad. Oczywiście w tym czasie może dojść do awarii. Jednak często można poradzić sobie z nią samodzielnie np. poprzez zwykłą wymianę części. Zalecamy, aby mieć w zapasie pewne komponenty, dzięki czemu wejście będzie mogło funkcjonować możliwie jak najdłużej, a proces przemysłowy będzie miał zapewnioną ciągłość. Do takich części należą zawory zwrotne, dysze, czujniki, kryzy ograniczające, pompa dozująca i zawory elektromagnetyczne. Rada: warto na karcie lub w księdze konserwacji zapisać datę wymiany części. W ten sposób podczas corocznej konserwacji nie zostaną ponownie wymienione te, które zainstalowano niedawno.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o codziennym sprzątaniu wejścia higienicznego? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasi specjaliści służą poradą.

Elpress eksperci serwisowi

John van der Heijden
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami