Ile skrzynek trzeba wyczyścić? Wybierz odpowiednią wydajność myjki do skrzynek

Ile skrzynek trzeba wyczyścić?

Przy zakupie myjki do skrzynek można oczywiście wybierać spośród różnych wersji. To, która myjka do skrzynek okaże się najlepsza, zależy między innymi od liczby mytych skrzynek.

Wydajność myjki do skrzynek z naszego standardowego asortymentu waha się w przybliżeniu od maksymalnie 170 skrzynek na godzinę w przypadku najmniejszej myjki, po maksymalnie 1100 skrzynek na godzinę w przypadku największej.

Aby zdecydować, który typ myjki do skrzynek najlepiej nadaje się do określonego procesu biznesowego, należy dokładnie określić, ile skrzynek ma być myte codziennie. Jednak istotna jest nie tylko całkowita dobowa liczba skrzynek. Przy doborze odpowiedniej wydajności myjki jest istotne wiele czynników.

Momenty szczytowego obciążenia

Oczywiście możliwe jest, że firma otrzymuje zabrudzone skrzynki, które należy myć z taką samą wydajnością przez cały dzień. Jednak nie zawsze tak jest. W firmach często występują okresy szczytowego obciążenia – gdy dużo zabrudzonych skrzynek dociera w krótkim czasie. W takim przypadku należy zadać sobie pytanie – w jakim czasie chcemy wyczyścić te skrzynki. Kiedy będziemy ich ponownie potrzebować? Czy muszą być jak najszybciej dostarczone z powrotem do procesu biznesowego, aby zapewnić ciągłość działania? Czy też nie będzie problemem, jeśli potrwa to trochę dłużej?

Na przykład, jeśli firma otrzyma na raz 1000 zabrudzonych skrzynek, to czy mają być gotowe do ponownego użycia po dwóch godzinach? W takim przypadku potrzebna byłaby myjka do skrzynek o wydajności co najmniej 500 skrzynek na godzinę. A może te 1000 sztuk jest dostarczane rano i nie będą potrzebne ponownie do następnego dnia? Wówczas wystarczy oczywiście myjka do skrzynek o mniejszej wydajności. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że praca trwająca dłużej będzie również wiązała się z wyższymi kosztami wynagrodzenia personelu.

Pracownicy

Innym ważnym czynnikiem przy wyborze wydajności myjki do skrzynek jest dostępność siły roboczej. Ile godzin dziennie będzie dostępny pracownik obsługujący myjkę do skrzynek? Jeśli każdego dnia trzeba umyć 3000 skrzynek, ale pracownik jest dostępny przez maksymalnie cztery godziny dziennie, wówczas potrzebna jest myjka do skrzynek o wydajności co najmniej 750 skrzynek na godzinę. Jeśli jednak pracownik jest dostępny przez cały dzień, wówczas do umycia 3000 skrzynek wystarczy myjka o połowie tej wydajności.

Dostępność personelu jest ważna tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na myjkę, która wymaga ręcznego podawania skrzynek tzn. wersję autonomiczną. W takim przypadku najlepiej mieć dwóch pracowników dostępnych w tym samym czasie. Możliwe jest jednak używanie myjki obsługiwanej przez jednego operatora. 

Czy do automatycznego transportu skrzynek jest używany przenośnik taśmowy? Wtedy obsługa myjki wymaga niewielkiego lub żadnego udziału personelu. To, czy przenośnik taśmowy może okazać się interesującą inwestycją, zależy od ilości skrzynek, które będą myte oraz możliwości skierowania pracowników do obsługi myjki.

Lista kontrolna

Lista kontrolna na potrzeby myjki skrzynek

Czy chcesz w przejrzysty, szybki i łatwy sposób przygotować zestawienie spraw, na które należy zwrócić uwagę kupując myjkę do skrzynek? Jeśli tak – wypełnij listę kontrolną „Punkty do rozważenia przy zakupie myjki do skrzynek”.

Więcej informacji

Wout Spanjers

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie