Optymalne czyszczenie: proces mycia w przemyśle spożywczym w czterech krokach

Optymalne czyszczenie

Aby móc zapewnić odpowiedni poziom higieny w Państwa przestrzeniach produkcyjnych, prawidłowy proces mycia jest najważniejszy. Można to osiągnąć, stosując odpowiedni system mycia przemysłowego. Jednak jakich wyborów należy dokonać przy zakupie takiego systemu?

W przypadku zakupu systemu mycia przemysłowego należy odpowiedzieć sobie na cztery poniższe pytania, które odpowiadają czterem etapom procesu wyboru:

  • Czy chcę scentralizowany czy zdecentralizowany system mycia?
  • Jaką formę mycia chcę wybrać: płukanie, mycie pianowe i/lub dezynfekcja?
  • Jakiego ciśnienia roboczego potrzebuję?
  • Ile osób będzie równocześnie korzystać z systemu mycia?

System scentralizowany kontra zdecentralizowany

O wyborze między scentralizowanym a zdecentralizowanym systemem mycia decydują ogólnie dwa czynniki:

  • Sytuacja: nowy budynek lub istniejący budynek zakładowy
  • Liczba wymaganych satelitów higienicznych

W przypadku nowego budynku firma Elpress praktycznie zawsze zaleca korzystanie z centralnego procesu mycia, pod warunkiem że liczba satelitów higienicznych jest większa niż 4. W istniejących już warunkach produkcyjnych lub przedsiębiorstwach z 3 lub mniejszą liczbą satelitów higienicznych mycie zdecentralizowane jest często najlepszą opcją. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie na blogu „System mycia przemysłowego: scentralizowany czy zdecentralizowany?”

Płukanie, mycie pianowe i dezynfekcja

W przemyśle spożywczym najczęstszym procesem mycia jest kombinacja następujących etapów: płukanie, mycie pianowe i dezynfekcja. W szczególności dotyczy to przestrzeni produkcyjnych, w których przetwarzane są artykuły spożywcze. Dezynfekcja jest tam niezbędna w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny. Ten ostatni etap procesu mycia nie jest jednak zawsze konieczny. Na przykład przestrzenie, w których znajdują się wyłącznie opakowane produkty, nie muszą być zawsze dezynfekowane. Chodzi tu np. o przestrzenie, w których przetworzone już i opakowane produkty są przechowywane w oczekiwaniu na dostawę. Płukanie wodą odbywa się dwa razy w ramach procesu mycia: przed i po myciu pianowym. W niektórych przypadkach również po dezynfekcji następuje dodatkowe przepłukanie wodą. Jest to zależne od stosowanego środka dezynfekcyjnego.

Niskie ciśnienie kontra wysokie ciśnienie

Przy zakupie systemu mycia przemysłowego wybór prawidłowego ciśnienia roboczego jest kluczową sprawą. Jeśli zabrudzenia nie są uporczywe, wystarczy niskie ciśnienie (20 barów). W przypadku nieco bardziej uporczywych zabrudzeń można wybrać średnie ciśnienie (40 barów), a uporczywe zanieczyszczenia usuwa się z użyciem wysokiego ciśnienia (60 barów lub więcej). Określanie stopnia zabrudzenia jest dość kłopotliwe i pozostawia duże pole do interpretacji. Firma Elpress ma jednak bogate doświadczenie z różnymi formami usuwania zanieczyszczeń i może zawsze udzielić w tym zakresie indywidualnych porad. Więcej na temat ciśnienia roboczego można przeczytać we wpisie na blogu: „Mycie przestrzeni produkcyjnej: niskie czy wysokie ciśnienie?’ 

Wydajność systemu

Aby móc określić właściwą wydajność systemu mycia przemysłowego, ważne jest dobrze rozpoznać liczbę osób, która równocześnie będzie z niego korzystać. Decyduje to bowiem o wielkości pompy dostarczania ciśnienia oraz o wymiarach sieci rur. Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wpisie na blogu: „Instalacja dostarczania ciśnienia dla wielu użytkowników.”

Porady na temat konfiguracji Państwa potencjalnego systemu mycia w 3 krokach

Schemat wyboru systemu mycia

Chcą Państwo dowiedzieć się, jaki system mycia najlepiej pasuje do Państwa przedsiębiorstwa? Zachęcamy do niezobowiązującego pobrania Schematu wyboru systemu mycia, przejścia 3 kroków tego schematu i sprawdzenia od razu, jaka możliwa konfiguracja będzie odpowiednia dla Państwa sytuacji. 

Probierz schemat wyboru

Milou Heetkamp

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie