Optimaal reinigen: het reinigingsproces in de voedingsmiddelenindustrie in vier stappen

industrieel reinigingssysteem

Om de hygiëne in uw bedrijfsruimtes te kunnen waarborgen is een goed reinigingsproces van het grootste belang. Dit kunt u realiseren met een gedegen industrieel reinigingssysteem. Maar welke keuzes dient u te maken bij aanschaf van een dergelijk systeem?

Bij aanschaf van een industrieel reinigingssysteem dient u de onderstaande vier vragen – vier stappen in het keuzeproces – te beantwoorden:

  • Wil ik centraal of decentraal reinigen?
  • Voor welke vorm van reinigen kies ik: spoelen, schuimreiniging en/of desinfecteren?
  • Welke werkdruk heb ik nodig?
  • Hoeveel personen gaan er gelijktijdig van het reinigingssysteem gebruik maken?

Een centraal of decentraal reinigingssysteem?

De keuze voor een centraal of decentraal reinigingssysteem wordt grofweg bepaald door twee factoren:

  • De situatie: nieuwbouw of een bestaand bedrijfspand
  • Het aantal benodigde afnamepunten

Bij nieuwbouw adviseert Elpress in principe altijd gebruik te maken van een centraal reinigingsproces, mits het het aantal afnamepunten groter dan 4 is. Bij bestaande bedrijfssituaties of bedrijven met 3 of minder afnamepunten is decentraal reinigen vaak de beste optie. Meer hierover leest u in de blog Een industrieel reinigingssysteem: centraal of decentraal?

Spoelen, schuimreiniging en desinfecteren

In de voedingsmiddelenindustrie is de combinatie van achtereenvolgens  spoelen, schuimreiniging en desinfecteren het meest gebruikte reinigingsproces. Met name in de productieruimtes waar voedingsmiddelen worden verwerkt. Desinfecteren is daar noodzakelijk om de hygiëne te waarborgen. Deze laatste stap in het reinigingsproces is echter niet altijd nodig. Zo wordt bijvoorbeeld in ruimtes waar zich alleen verpakte producten bevinden niet altijd gedesinfecteerd. Denk bijvoorbeeld aan de ruimte waar de producten na bewerking verpakt worden opgeslagen om te worden afgeleverd. Het spoelen met water gebeurt twee keer in het reinigingsproces: vóór en na de schuimreiniging. In sommige gevallen wordt ook na het desinfecteren nog een keer extra gespoeld met water. Dit is afhankelijk van het gebruikte desinfectiemiddel.

Een reinigingssysteem met lage druk vs. hogedruk

Bij de aanschaf van een industrieel reinigingssysteem is de keuze voor de juiste werkdruk essentieel. Is de vervuiling niet hardnekkig, dan volstaat lagedruk (20 bar). Voor de iets hardnekkigere vervuiling kan worden gekozen voor middendruk (40 bar) en bij de echt hardnekkige vervuiling is hogedruk (60 bar of hoger) de juiste keuze. Het bepalen van de maten van vervuiling kan lastig zijn en is bovendien vrij voor interpretatie. Elpress heeft echter veel ervaring met diverse vormen van vervuiling reinigen en kan hierdoor altijd persoonlijk advies geven. Meer over de werkdruk leest u in de blog Het reinigen van uw bedrijfsruimte: met lagedruk of met hogedruk?

Capaciteit van het industriële reinigingssysteem

Om de juiste capaciteit van een industrieel reinigingssysteem te kunnen bepalen, is het belangrijk goed in kaart te brengen hoeveel personen er gelijktijdig gebruik gaan maken van het systeem. Dit bepaalt namelijk de grootte van de drukverhogingspomp en de dimensionering van het leidingnetwerk. Meer informatie hierover leest u in de blog Een drukverhogingsinstallatie voor meerdere gebruikers.

Ontdek in drie stappen welk reinigingssysteem het beste bij uw bedrijf past

New call-to-action

Wilt u weten welk reinigingssysteem past bij uw bedrijf? Download dan vrijblijvend het Reinigingssysteem keuzeschema, doorloop de 3 stappen in het schema en zie direct welke mogelijke setup passend is voor uw situatie.  

Keuzeschema bekijken

Milou Heetkamp