Higiena osobista w przemyśle spożywczym

Praktyczne wyposażenie pomagające spełnić wymagania HACCP

Pobierz Białą Księgę dotyczącą higieny osobistej w przemyśle spożywczym

Praktyczne wyposażenie pomagające spełnić wymagania HACCP

C2 POOLS-2

Aby utrzymywać ryzyko skażenia niepożądanymi substancjami oraz psucia się na najniższym możliwym poziomie, stworzono wytyczne HACCP. Wymagania te konkretyzują wizję oraz działania organizacyjne związane z bezpieczeństwem żywności. Coraz łatwiej jest przestrzegać zasad HACCP, ponieważ przedsiębiorstwa dysponują coraz lepszymi możliwościami monitorowania poziomu higieny. Zarówno stosowane środki, jak i działania kontrolne mają różnoraki charakter i są stale rozwijane, aby wciąż podnosić standardy w produkcji. Dzięki systemom i produktom gwarantującym bezpieczeństwo żywności, zachowujesz pełną kontrolę nad procesem i możesz zagwarantować odpowiednio wysoką jakość produktów.

W niniejszej Białej Księdze opisujemy dokładnie praktyczne działania, jakie należy podjąć w Twoim przedsiębiorstwie w dziedzinie higieny osobistej, aby spełnić wymagania HACCP. Ta Biała Księga skupia się na następujących punktach:

  • Ogólne wytyczne HACCP
  • Higiena osobista
  • Zarządzanie ryzykiem dla zapewnienia wysokiej jakości produktów
  • Rozwiązania szyte na miarę i nadchodzące innowacje

Pobierz Białą Księgę, wypełniając formularz i klikając „Pobierz Białą Księgę”.