Środki zaradcze przeciw afrykańskiemu pomorowi świń

Środki zaradcze przeciw afrykańskiemu pomorowi świń

Afrykański pomór świń (ASF) wydaje się na tę chwilę (lato 2020 r.) być już poza szczytem zakażeń, lecz wirus ten ciągle jeszcze stanowi istotne zagrożenie w hodowli świń. Aby ASF – ale też inne choroby – nie mógł dostać się do chlewni, niezbędne są protokoły dobrej higieny.

Nadal utrzymuje się wysoki poziom czujności i to jest ważne: ryzyko zawleczenia afrykańskiego pomoru świń z pewnością jeszcze nie minęło. Niderlandzki sektor hodowli świń musi się mieć cały czas na baczności. Właściwa bioasekuracja, czyli zarządzanie higieną, jest główną bronią przeciwko ASF. Aktywność ludzka jest głównym czynnikiem ryzyka w przenoszeniu afrykańskiego pomoru świń.

ZAPEWNIJ ŚRODKI DOBREJ HIGIENY W GOSPODARSTWIE

Jako hodowca świń możesz podejść w sposób odpowiedzialny poprzez zapewnienie tego, aby każda osoba wchodząca na teren gospodarstwa przestrzegała protokołów higieny. Każda, czyli dotyczy to też Ciebie samego i Twoich pracowników. W związku z tym uwzględnij w swoim gospodarstwie następujące środki:

 • Zezwalaj na wstęp tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, zapisuj każdą wizytę w dzienniku zdarzeń.
 • Każda osoba odwiedzająca chlewnię musi ściśle przestrzegać środków higieny: najlepiej brać prysznic przed wejściem do chlewni a przy najmniej dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.
 • Zapewnij czystą odzież roboczą oraz umyte i zdezynfekowane kalosze robocze.
 • Absolutny zakaz wnoszenia do chlewni jakichkolwiek produktów żywnościowych. Pokarmy można spożywać tylko w przeznaczonym do tego miejscu (na zewnątrz lub w stołówce).
 • Odwiedzający przyjeżdżający z kraju, w którym panuje ASF, nie mogą być wpuszczani na teren gospodarstwa.
 • Dbaj o to, aby osoby wchodzące do gospodarstwa i Twoi pracownicy (zagraniczni) byli świadomi ryzyka wniesienia choroby. Niderlandzki Urząd ds. Żywności (NVWA) oraz Związek Producentów Trzody Chlewnej (POV) przygotowały odpowiednie foldery i ulotki w różnych językach.
 • Myj i odkażaj dokładnie wszystkie instalacje i sprzęt w gospodarstwie.ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ W PRZYPADKU TRANSPORTU

 • Zapisuj w dzienniku zdarzeń każdy transport – zwierząt, paszy i sprzętu – w Twoim gospodarstwie.
 • Oceń najpierw wzrokowo, czy pojazd transportowy jest czysty. Nie mogą być widoczne żadne resztki nawozu czy zanieczyszczeń.
 • Spytaj się kierowcy, kiedy pojazd był po raz ostatni odkażany, i poproś o pokazanie książki mycia i dezynfekcji. Podane jest w niej, kiedy pojazd był po raz ostatni na oficjalnej stacji mycia i dezynfekcji. Zwróć przy tym uwagę na podpis i pieczątkę tej stacji.
 • Sprawdzaj, czy pojazdy do przewozu zwierząt zostały właściwie umyte i zdezynfekowane.
 • Pojazdy dostarczające paszę lub sprzęt/materiały powinny poruszać się i zatrzymywać możliwie jak najdalej od chlewni. Kierowca nie może w żadnym wypadku mieć dostępu do zwierząt.

RYZYKO ZAKAŻENIA PRZEZ DZIKI

Czy Twoje chlewnie mają wybieg na zewnątrz i mieszkasz w okolicy, w której występują dziki? Jeśli tak, to postaw odpowiednie ogrodzenie wokół chlewni tak, żeby dziki nie mogły zbliżyć się do świń. Zadbaj też o to, aby ludzie mogli wrzucać resztek jedzenia do wybiegu dla świń. Źródłem wniesienia ASF mogą być też szkodniki, dlatego absolutnie konieczna jest właściwa ochrona i zwalczanie szkodników. Możesz tym zająć się sam, ale też zlecić firmie z certyfikatem KPMB.


WIĘCEJ INFORMACJI

Elpress jest specjalistą w dziedzinie higieny osobistej. Czy dowiedzieć się, jakie są możliwości w tej dziedzinie dla Twojej hodowli trzody chlewnej? Jeśli tak, wypełnij teraz szybko nasz specjalny skan.

PODWÓJNE ŚLUZY HIGIENICZNE

 

Wout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami