Voorzorgsmaatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Persoonlijke hygiëne agricultuur

De Afrikaanse varkenspest (AVP) lijkt op dit moment (zomer 2020) zijn hoogtepunt voorbij, maar het virus vormt nog altijd een bedreiging voor de varkenshouderij. Om Afrikaanse varkenspest – en ook andere ziektes – buiten de deur te houden, zijn goede hygiëneprotocollen een must.

Het hoge niveau van waakzaamheid blijft nog altijd gehandhaafd en dat is belangrijk: het risico op insleep van de Afrikaanse varkenspest is zeker nog niet voorbij. De Nederlandse varkenssector dient nog altijd extra alert te zijn. Een goede biosecurity – oftewel hygiënemanagement – is het belangrijkste wapen tegen AVP. Het menselijk handelen is de belangrijkste risicofactor als het gaat om insleep van Afrikaanse varkenspest.

Zorg voor goede hygiënemaatregelen op het bedrijf

U kunt als varkenshouder uw verantwoordelijkheid nemen door ervoor te zorgen dat iedere erfbetreder zich strikt aan de hygiëneprotocollen houdt. Dat geldt dus ook voor uzelf en voor uw medewerkers. Neem hierbij de volgende maatregelen in acht op uw bedrijf:
 • Laat een erfbetreder alleen toe als dit echt noodzakelijk is en registreer ieder bezoek in een logboek.
 • Iedere stalbezoeker moet de hygiënemaatregelen strikt naleven: bij voorkeur douchen voordat hij/zij de stal betreedt of in ieder geval handen goed wassen en desinfecteren.
 • Zorg voor schone bedrijfskleding en gereinigde en gedesinfecteerde bedrijfslaarzen.
 • Er mogen absoluut geen voedingsmiddelen de stal in. Voedsel mag alleen genuttigd worden in de daarvoor bestemde ruimte (buiten of in de kantine).
 • Bezoekers die uit een land komen waar Afrikaanse varkenspest heerst, mogen niet worden toegelaten op het bedrijf.
 • Zorg ervoor dat erfbetreders en ook uw (buitenlands) personeel zich bewust zijn van de risico’s van insleep. De NVWA en POV hebben hiervoor folders en pamfletten in verschillende talen beschikbaar.
 • Reinig en ontsmet nauwgezet alle voorzieningen en materialen op uw bedrijf.

wees alert op transport

 • Registreer ieder transport – van dieren, voeders en materialen – dat uw bedrijf aandoet in een logboek.
 • Check allereerst of de transportwagen visueel schoon is. Er mogen geen mest- of vuilresten zichtbaar zijn.
 • Vraag de chauffeur wanneer de wagen voor het laatst is ontsmet en vraag inzage in het R&O-boekje. Hierin staat wanneer de wagen voor het laatst is gereinigd en ontsmet op een officiële R&O-plaats. Let hierbij ook op de handtekening en stempel van de R&O-plaats.
 • Controleer of de vrachtwagens voor afvoer van dieren goed zijn gereinigd en ontsmet.
 • Vrachtwagens die voeders of materialen leveren dienen zo ver mogelijk van de stallen vandaan te blijven. De chauffeur mag in geen geval toegang hebben tot de dieren.

Risico op besmetting door wilde zwijnen

Hebben uw stallen een buitenuitloop voor de varkens en woont u in een gebied waar wilde zwijnen voorkomen? Zorg dan voor een goede omheining rond uw stallen zodat wilde zwijnen nooit in de buurt van uw dieren kunnen komen. Zorg er ook voor dat mensen geen etensresten in het verblijf kunnen gooien. Ook ongedierte kan zorgen voor insleep van AVP op uw bedrijf. Goede ongediertewering en -bestrijding is dus absoluut noodzakelijk. Dit kunt u zelf oppakken, maar u kunt dit eventueel ook uitbesteden aan een KPMB-gecertificeerd bedrijf.

MEER INFORMATIE

Elpress is specialist op het gebied van persoonlijke hygiëne. Wilt u weten wat voor uw varkenshouderij de mogelijkheden zijn op dit gebied? Vul dan nu snel de speciale scan in.

Elpress hygiënesluis scan

 

Wout Spanjers