Higieniczny proces mycia w trzech krokach

Higieniczny proces mycia w trzech krokach

W zależności od pożądanego wyniku proces mycia w przemyśle spożywczym składa się z dwóch lub trzech kroków: płukanie, mycie pianowe i ewentualnie dezynfekcja. To, jak wygląda tego rodzaju proces w praktyce, postaramy się dokładnie opisać w tym wpisie na blogu.

W przedsiębiorstwach, w których pracuje się z użyciem artykułów spożywczych, należy oczywiście poświęcać dużą uwagę higienie. Obok higieny osobistej pracowników – np. przechodzenie przez śluzę higieniczną w momencie wejścia do przestrzeni produkcyjnej, zmienianie odzieży oraz noszenie rękawic i siatek na włosy – również urządzenia i same przestrzenie (produkcyjne) powinny być czyste. Oznacza to, że po każdym dniu produkcji lub nawet po ukończeniu każdej partii produktów należy przeprowadzić higieniczny proces mycia urządzeń i przestrzeni. Proces ten składa się z trzech poniższych kroków, przy czym trzeci z nich – dezynfekcja – jest opcjonalny.

Krok 1: płukanie

Po zakończeniu procesu produkcji przestrzenie i urządzenia oczywiście przestają być czyste. W mniejszym lub większym stopniu pozostają na nich resztki artykułów spożywczych. Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny, przestrzenie produkcyjne należy więc dokładnie czyścić. Zaczyna się to od spłukania urządzeń, ścian i podłóg. Do tego potrzebna jest woda pod ciśnieniem, która jest transportowana przez jednostkę dostarczania ciśnienia i rurociągi do odpowiedniego miejsca. Etap płukania pozwala na usunięcie większych zabrudzeń.

Krok 2: mycie pianowe

Natychmiast po etapie płukania urządzenia podłogi i ściany należy dokładnie umyć z użyciem piany. Do tego celu w systemie centralnym wykorzystywana jest jednostka pianowa z automatycznym dozowaniem. W systemie zdecentralizowanym przy satelitach higienicznych należy samodzielnie dozować chemikalia do wody. Piana powstaje pod wpływem ciśnienia powietrza. Na wszystkich powierzchniach w przestrzeni produkcyjnej należy nałożyć warstwę piany. Im dłużej pianę pozostawi się na czyszczonej powierzchni, tym lepiej. Następnie warstwę piany należy spłukać.

Krok 3: dezynfekowanie

Opcjonalnie po myciu pianowym i spłukiwaniu piany można zastosować jeszcze trzeci krok procesu higienicznego: wykończenie z użyciem środka dezynfekcyjnego. Środek ten ma działanie antybakteryjne i jest rozpylany na urządzeniach, a także ewentualnie na ścianach i podłogach. Ten proces dezynfekcji pozwala również na usuwanie mikroorganizmów. W zależności od użytego środka dezynfekcyjnego po tym kroku może odbyć się również kolejny etap, który polega na płukaniu samą wodą.

Więcej informacji

Optymalny proces mycia dla każdego przedsiębiorstwa

Chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat mycia przemysłowego? Zachęcamy do pobrania opracowania „Kompleksowe rozwiązanie na potrzeby mycia przemysłowego w sektorze spożywczym”.

Więcej informacji

Maarten de Geus

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie