Instalacja myjki do skrzynek: Jakie warunki musi spełniać lokalizacja?

Instalacja myjki do skrzynek

Przed zakupem myjki do skrzynek należy sprawdzić, czy dysponujemy odpowiednią ilością przestrzeni w łatwo dostępnym miejscu, wyposażonym w odpowiednie media.  Są to ważne warunki efektywnego wykorzystywania myjki do skrzynek

Aby upewnić się, że jest dostępna odpowiednia lokalizacja dla myjki do skrzynek, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na następujące pytania:

  • Czy jest wystarczająco dużo przestrzeni, aby ustawić myjkę we właściwym miejscu?
  • Czy podłoga jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać sprzęt?
  • Czy jest dostępne źródło zasilania?
  • Czy jest dostępne zaopatrzenie w wodę?
  • Czy miejsce ma wystarczającą instalację odpływową?
  • Czy istnieje możliwość podgrzewania wody przeznaczonej do mycia?
  • Czy jest dostępne wyposażenie, które umożliwi mycie myjki do skrzynek i jej otoczenia?
  • Czy jest możliwe odsysanie oparów z pomieszczenia?

Wystarczająca przestrzeń

Ważne jest, aby strefa, w której ma być umieszczona myjka do pojemników, była wystarczająco duża. Myjka musi być łatwo dostępna ze wszystkich stron, na przykład w celu czyszczenia. Musi być również możliwe pełne otwarcie drzwi wahadłowych maszyny. Brak wystarczającego miejsca, utrudni działanie pracownikom.

Należy również sprawdzić, czy jest dostępne dość przestrzeni, aby dostarczyć myjkę do przeznaczonego dla niej miejsca. Trasa od ciężarówki do miejsca, w którym ma zostać umieszczona myjka musi być wystarczająco przestronna.

Pełna podłoga

Obudowa ze stali nierdzewnej, instalacja pompy i zbiornik wody sprawiają, że myjka do skrzynek jest ciężka. Dlatego ważne jest, aby podłoga była solidna i dobrej jakości – najlepiej jeśli jest wykonana z betonu. 

Zasilanie

Myjka do skrzynek wymaga zasilania prądem elektrycznym. Należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowana myjka, znajduje się bezpieczne, wodoszczelne źródło zasilania.

Zasilanie wodą

Musi być łatwo możliwe podłączenie zbiornika wody myjki do skrzynek do źródła wody, która ma jakość wody pitnej. Elpress zaleca zasilanie wodą zgodnie z normą 98/83/WE dla wody pitnej.

Dobre odprowadzanie wody

Zbiornik wody w myjce do skrzynek ma pojemność co najmniej 150 litrów, a w przypadku większości modeli zbiorniki mają pojemność 350 litrów lub większą. Przy opróżnianiu ważne jest, aby woda była natychmiast właściwie odprowadzana. Wymagane jest dobre odprowadzenie wody przez odpływ lub studzienkę. Wszystkie odpływy ściekowe muszą być regularnie konserwowane w celu zapewnienia właściwego odprowadzania wody.

Ogrzewanie wody do mycia

Musi być dostępne urządzenie do podgrzewania wody do mycia skrzynek. Dostępne są różne opcje. Wodę można podgrzewać przy użyciu kotła parowego lub kotła centralnego ogrzewania.  W przypadku braku takiego urządzenia ogrzewanie wody do mycia za pomocą elektrycznych elementów grzejnych jest również dobrą, ale mniej energooszczędną alternatywą.

Opcje czyszczenia

Ważne jest, aby odpowiednio konserwować i czyścić myjkę do skrzynek. Dlatego w pobliżu myjki do skrzynek musi znajdować się satelitarne stanowisko do mycia – najlepiej wyposażone w bęben z przewodem. W przeciwnym razie musi być dostępny mobilny system czyszczenia.

Lista kontrolna

Lista kontrolna na potrzeby myjki skrzynek

Czy chcesz w przejrzysty, szybki i łatwy sposób przygotować zestawienie spraw, na które należy zwrócić uwagę kupując myjkę do skrzynek? Jeśli tak – wypełnij listę kontrolną „Punkty do rozważenia przy zakupie myjki do skrzynek”.

Więcej informacji

Wout Spanjers

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie