Plaatsen van een krattenwasser: waar moet de locatie aan voldoen?

Krattenwasser

Voordat u overgaat tot de aanschaf van een krattenwasser moet u nagaan of u een passende ruimte, op een bereikbare locatie en met de juiste voorzieningen beschikbaar heeft. Dit zijn belangrijke voorwaarden om de krattenwasmachine efficiënt in te kunnen zetten.

Om te kunnen bepalen of u een geschikte locatie heeft voor het plaatsen van een krattenwasser, dient u de volgende vragen met ‘ja’ te kunnen beantwoorden:

 • Is er genoeg ruimte om de wasser op de juiste plaats te krijgen?
 • Is de vloer stevig genoeg om de apparatuur te dragen?
 • Is er krachtstroom aanwezig?
 • Is er een watervoorziening aanwezig?
 • Heeft de ruimte een goede afwatering?
 • Is er een voorziening beschikbaar om het waswater te verwarmen?
 • Zijn er faciliteiten om de krattenwasser en de ruimte te reinigen?
 • Zijn er mogelijkheden voor dampafzuiging van de ruimte?

Voldoende ruimte voor de krattenwasser

Het is belangrijk dat de ruimte waar de krattenwasser in wordt geplaatst voldoende groot is. De wasser moet aan alle zijden goed benaderbaar zijn – onder andere voor schoonmaakwerkzaamheden – en de klapdeuren van de installatie moeten volledig kunnen worden geopend. Is er te weinig ruimte, dan werkt dit niet prettig en dit gaat ten koste van het werkplezier van uw werknemers.

Ook moet u nagaan of er genoeg ruimte is om de krattenwasser op zijn plaats te kunnen zetten. Er moet dus een ruime doorgang zijn van de vrachtwagen naar de ruimte waar de wasser moet komen te staan.

Stevige vloer om de krattenwasser op te plaatsen

Een krattenwasser is een zware installatie door met name de roestvrijstalen behuizing, de pompinstallatie en de wateropslag. Vanzelfsprekend is het van belang dat de ondergrond – bij voorkeur een betonnen vloer – sterk en van goede kwaliteit is.

Veilige, waterdichte krachtstroom voor de krattenwasser

Een krattenwasser draait op krachtstroom. Zorg voor een veilige, waterdichte krachtstroomvoorziening in de ruimte waar de wasser wordt geplaatst.

Watertoevoer volgens de 98/83/EC norm

De watertank van de krattenwasmachine moet eenvoudig kunnen worden aangesloten op een watertoevoer met water van drinkwaterkwaliteit. Elpress adviseert een watertoevoer volgens de norm 98/83/EC voor drinkwaterkwaliteit.

Goede afwatering via een put of goot

De watertank van een krattenwasser heeft een inhoud van minimaal 150 liter en voor de meeste modellen bevat de tank een inhoud van 350 liter of meer. Bij het leeg laten lopen van deze tank is het van belang dat het water direct goed wordt afgevoerd. Een goede afwatering via een put of goot is noodzakelijk. Deze afwatering moet uiteraard regelmatig onderhouden worden om een goede waterafvoer te waarborgen.

Verwarming voor het waswater in de krattenwasser

Er dient een voorziening aanwezig te zijn om het waswater van de krattenwasser te verwarmen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Het water kan worden verwarmd middels een stoomketel of een cv of boiler. Is een dergelijke voorziening niet aanwezig, dan is het elektrisch verwarmen van het waswater middels verwarmingselementen een prima – maar minder energiezuinig – alternatief.

Reiniging en onderhoud van de krattenwasser

Het is belangrijk de krattenwasser goed te onderhouden en reinigen. In de ruimte dient dus een afnamestation van een reinigingssysteem – bij voorkeur met slanghaspel – aanwezig te zijn of er moet een mobiel reinigingssysteem beschikbaar zijn.

Aandachtspunten bij de aanschaf van een krattenwasser

Wilt u snel en eenvoudig inzichtelijk maken waar u aan moet denken als u een krattenwasser wilt aanschaffen? Vul dan de checklist ‘Aandachtspunten bij aanschaf van een krattenwasser’ in. De checklist levert u het volgende op:

 • Beter inzicht in de variabelen die meespelen bij het selecteren van een krattenwasser
 • U voorkomt dat u een overhaaste beslissing neemt met als gevolg dat u de verkeerde krattenwasser voor uw bedrijf kiest
 • U zet een volgende stap in het kiezen van de perfecte krattenwasser voor uw bedrijf.

krattenwasser checklist

Download hier

Wout Spanjers

Krattenwasser checklist: zet een volgende stap in het vinden van de perfecte krattenwasser.

CTA - Checklist HACCP - NL
Download hier