Najważniejsze środki higieny dla sektora chowu i hodowli zwierząt

Najważniejsze środki higieny dla sektora chowu i hodowli zwierząt

W ostatnich latach rola środków higieny w sektorze hodowli zwierzęcej wzrosła ogromnie. Od czasu wybuchów różnych epidemii w ubiegłych dziesięcioleciach dobra higiena jest całkowicie niezbędna dla sukcesu w prowadzeniu gospodarstwa. Poniżej przedstawiamy po kolei najważniejsze punkty wymagające uwagi w celu zapewnienia dobrej higieny w gospodarstwie.

ZAPOBIEGAJ ROZNOSZENIU DROBNOUSTROJÓW CHOROBOTWÓRCZYCH WŚRÓD INWENTARZA

Aby zapobiec roznoszeniu drobnoustrojów chorobotwórczych między zwierzętami i/lub grupami zwierząt, ważne jest, aby w miarę możliwości izolować chore osobniki i nie dopuścić do przeniesienia zarazków na inny dział. To oznacza, że po wejściu do zakażonego działu Tobie lub pracownikom nie wolno przejść do innego działu bez zastosowania odpowiednich środków, np. przebrania się i odkażenia. Po przemieszczeniu stada należy oczyścić korytarze i użyty sprzęt. Oprócz tego przy dostawie zwierząt należy w miarę możliwości stosować system polegający na wprowadzaniu/likwidowaniu stada w całości (all in/all out). Zwierzęta powinny być zawsze wydawane poprzez przeznaczone do tego miejsce wydawania, przewoźnik (kierowca) nie może wejść do części czystej a Ty (lub Twój pracownik) powinieneś pozostać w części czystej.


ZADBAJ O TO, ABY ODWIEDZAJĄCY NIE WNOSILI DROBNOUSTROJÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

Wszystkie osoby wchodzące do budynku z inwentarzem powinny to robić poprzez śluzę higieniczną. Wymagane jest przy tym wyraźne rozdzielenie między strefą „brudną” a „czystą”. Przebieranie się jest obowiązkowe, podobnie jak mycie i dezynfekcja rąk i obuwia roboczego. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest prysznic zarówno przy wchodzeniu, jak i wychodzeniu ze pomieszczeń ze zwierzętami. Wchodzić można jedynie w odzieży i obuwiu należącym do gospodarstwa. Własne ubranie, buty, zegarki, biżuterię a najlepiej też telefony komórkowe należy pozostawić w strefie „brudnej”. Uwaga: także Ty i Twoi pracownicy są zaliczani do „odwiedzających pomieszczenia ze zwierzętami”. Za każdym razem, gdy jakaś osoba wchodzi do chlewni lub obory należy wpisać do dziennika zdarzeń nazwisko, datę, godzinę, numer rejestracyjny pojazdu i powód wizyty.ZAPEWNIJ ODPOWIEDNI PROGRAM OCHRONY I ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

Szkodniki mogą wnosić drobnoustroje chorobotwórcze. Zapobiegaj pojawianiu się szkodników (owadów i gryzoni) poprzez odpowiednią konserwację otoczenia wokół chlewni, utrzymywanie w nim porządku i uniemożliwienie szkodnikom przedostawania się do środka. Pomieszczenie biurowe, stołówkę i śluzę higieniczną należy czyścić co tydzień. Także korytarze do chodzenia, karmienia i centralne powinny być w miarę możliwości utrzymywane w stanie wolnym od nawozu, pyłu i nieczystości. Powinien być dostępny jasny wykaz ewentualnie (za)stosowanych środków dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. Zwalczanie szkodników powinno być wykonywane wyłącznie osoby z odpowiednim przeszkoleniem. Czynności te można też zlecić firmie zewnętrznej.


ZAPEWNIJ „CZYSTĄ” PASZĘ I WODĘ PITNĄ

Aby zapobiec wprowadzeniu drobnoustrojów chorobotwórczych, ważne jest, aby instalacje wodne były czyste i regularnie kontrolowane. Co roku konieczna jest też kontrola wody pitnej. Pasze suche należy nabywać wyłącznie u dostawców produkujących zgodnie z wymaganiami GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) i GMP+ (Dobrej Praktyki Wytwarzania+). Zapewnij odpowiednie i czyste przechowywanie pasz.


MYJ I ODKAŻAJ SPRZĘT I NARZĘDZIA

Gospodarstwo powinno posiadać własne narzędzia ręczne i sprzęt weterynaryjny (w tym lodówkę). Te narzędzia i sprzęt nie mogą być nigdy wynoszone poza gospodarstwo. Po każdym użyciu należy je umyć. Sprzęt, który jest wnoszony z zewnątrz do pomieszczenia ze zwierzętami, należy zawsze zdezynfekować. Wnoszenie/dostawę sprzętu należy zarejestrować w dzienniku zdarzeń.


ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIE MYCIE I DEZYNFEKCJĘ DZIAŁÓW

Gdy są puste, działy (różne pomieszczenia gospodarcze) i pomieszczenia inwentarskie należy każdorazowo dokładnie oczyścić i zdezynfekować. W przypadku gdy przez dłuższy czas działy nie zostają opróżnione, należy stosować plan czystości, który wykonuje się ze zwierzętami pozostającymi na dziale.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Elpress jest specjalistą w dziedzinie higieny osobistej. Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat możliwości w tym zakresie dla Twojego gospodarstwa hodowlanego? Pobierz teraz naszą broszurę produktową.  

Elpress Przegląd produktów Agrobiznes

 

Wout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami