Dit zijn de belangrijkste hygiënemaatregelen voor de agrarische sector

Belangrijkste hygiënemaatregelen voor de agrarische sector

De agrarische sector heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen als het gaat om hygiënemaatregelen. Een goede hygiëne is sinds de uitbraken van diverse ziektes de afgelopen decennia een must om succesvol te kunnen ondernemen. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor een goede hygiëne op een agrarisch bedrijf voor u op een rijtje.

 1. Voorkom verspreiding van ziektekiemen tussen dieren

  Om verspreiding van ziektekiemen tussen dieren en/of diergroepen te voorkomen is het belangrijk om zieke dieren zoveel mogelijk te isoleren en ervoor te zorgen dat ziektekiemen zich niet naar een andere afdeling verplaatsen. Dat betekent dus dat u of medewerkers na het betreden van een besmette afdeling niet zonder maatregelen (zoals omkleden en desinfecteren) door mogen naar de volgende afdeling. Na het verplaatsen van dieren dienen de gangen en gebruikte materialen te worden gereinigd. Ook moet bij levering van de dieren zoveel mogelijk ‘all-in-all out’ worden toegepast. Dieren moeten altijd worden afgeleverd via de afleverplaats waarbij de vervoerder het schone gedeelte niet mag betreden en u (of uw medewerker) binnen het schone gedeelte blijft.
 2. Zorg ervoor dat stalbezoekers geen ziektekiemen meebrengen

  Alle personen die uw stal betreden, dienen dat te doen via de hygiënesluis. Daarbij moet er een duidelijke scheiding tussen de ‘vuile’ en de ‘schone’ ruimte te zijn. Omkleden is verplicht, evenals het reinigen en desinfecteren van handen en laarzen. Douchen heeft echter de voorkeur, zowel bij het betreden als bij het verlaten van de stallen. De stallen worden uitsluitend betreden in bedrijfseigen kleding en schoeisel. Eigen kleding, schoeisel, horloges, sieraden en liefst ook mobiele telefoons blijven achter in het ‘vuile’ gedeelte. Let op: ook u en uw medewerkers vallen onder het begrip ‘stalbezoekers’. Telkens als een persoon de stal betreedt wordt de naam, datum, tijd, kenteken van de auto en de reden van bezoek vermeld in een logboek.
 3. Zorg voor een goed ongediertewering- en bestrijdingsplan

  Ongedierte kan zorgen voor insleep van ziektekiemen. Voorkom ongedierte door de omgeving rond de stallen goed te onderhouden en opgeruimd te houden en er voor te zorgen dat ongedierte niet de stal kan binnendringen. Kantoorruimte, kantine en hygiënesluis dienen wekelijks te worden gereinigd. Ook de loop- voer- en centrale gangen dienen zoveel mogelijk vrij te blijven van mest, stof en vuil. Er dient een duidelijk overzicht van eventuele gebruikte ongediertebestrijdingsmiddelen beschikbaar te zijn. Ongediertebestrijding wordt uitsluitend uitgevoerd door de persoon met de juiste opleiding. Ook kan worden gekozen voor uitbesteding aan een extern bedrijf.
 4. Zorg voor ‘schoon’ voer en drinkwater

  Om de insleep van ziektekiemen te voorkomen is het belangrijk dat de waterleidingen schoon zijn en regelmatig worden gecontroleerd. Ook het drinkwater moet jaarlijks worden gecontroleerd. Droogvoeders mogen alleen worden betrokken van leveranciers die de voeders onder GLP/GMP+ produceren. Zorg voor een goede en schone opslag van de voeders.
 5. Reinig en desinfecteer materialen en gereedschappen

  Het bedrijf dient uitgerust te zijn met eigen handgereedschap en veterinaire materialen (inclusief koelkast). Deze gereedschappen en materialen mogen nooit buiten het bedrijf komen en dienen na gebruik te worden gereinigd. Materialen die van buitenaf de stal in komen dienen altijd gedesinfecteerd te worden. De aanvoer van materiaal wordt geregistreerd in een logboek.
 6. Zorg voor een goede reiniging en desinfectie van de afdelingen

  Afdelingen en stallen worden bij leegstand telkens grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Wanneer afdelingen voor een langere periode niet leeg komen, wordt een schoonmaakplan gehanteerd waarbij de dieren in de afdeling blijven tijdens het reinigen.

 

Meer informatie

Elpress is specialist op het gebied van persoonlijke hygiëne. Wilt u weten wat voor uw agrarische bedrijf de mogelijkheden zijn op dit gebied? Download dan nu onze product brochure.   

New call-to-action

Wout Spanjers

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen