Prawidłowa higiena w sektorze ogrodnictwa szklarniowego: jak motywować swoich pracowników?

Prawidłowa higiena w sektorze ogrodnictwa szklarniowego

Jako przedsiębiorcy działający w sektorze ogrodnictwa szklarniowego mogą Państwo podejmować wiele środków w celu zapewnienia prawidłowej higieny w swoim przedsiębiorstwie. Jednak niezależnie od wprowadzenia rozmaitych rozwiązań najważniejsze jest to, aby Państwa pracownicy mieli świadomość znaczenia prawidłowej higieny i przestrzegali protokołu higienicznego.

Jeśli inwestują Państwo w środki higieniczne, takie jak śluza higieniczna, myjki do mycia skrzynek, palet i narzędzi, stosują Państwo odpowiednie oddzielenie między strefą „czystą” i „brudną”, dbają o prawidłowe mycie przestrzeni, a także kontrolują dostęp do szklarni, wszystko jest oczywiście na dobrej drodze. Jednak każde dobre narzędzie traci swoją wartość, kiedy Państwa pracownicy nie przestrzegają zasad higieny. Właśnie dlatego ważne jest, aby byli oni zmotywowani do realizacji protokołu higienicznego i mieli obraz tego, jak ważne jest to dla przedsiębiorstwa.

Przyjemność z pracy

Pozytywna motywacja powinna być punktem wyjścia dla stymulowania Państwa pracowników. W ten sposób można robić największe postępy. Prawidłową higienę należy więc łączyć z czerpaniem przyjemności z pracy. Jest to bez wątpienia ważną wartością dla Państwa pracowników. Dzięki przestrzeganiu protokołów higienicznych środowisko pracy pozostaje czyste, co ma również pozytywny wpływ, a co najważniejsze: choroby nie mają dostępu do miejsca pracy. Kiedy bowiem uprawa zostaje porażona chorobą, wiąże się to z wieloma problemami. Odbywa się to kosztem atmosfery i wyników produkcji, co z kolei negatywnie wpływa na przyjemność z pracy. Warto więc pokazać swoim pracownikom, że prawidłowa higiena zapewnia optymalną radość z pracy oraz że odgrywają oni ważną rolę w realizacji prawidłowej higieny. Wyłącznie dzięki ich współpracy szklarnia może pozostać wolna od chorób!

Wzajemna kontrola

Należy pamiętać o tym, aby tworzyć poczucie wspólnoty poprzez podkreślanie faktu, że każdy jest niezbędnym ogniwem potrzebnym do zapewnienia prawidłowego poziomu higieny i że pracownicy mogą zwracać sobie uwagę na ewentualne nieprzestrzeganie protokołu higienicznego. Polecamy przy tym otwartą i jasną komunikację, bez stosowania pouczającego tonu. Wzajemna kontrola powinna być odczuwana przez pracowników jako coś niewymuszonego, bo wtedy przynosi to najlepsze efekty.

Instrukcje w innych językach

Oczywiście dostępny powinien być szczegółowo opisany protokół higieniczny, z którym zawsze mogą zapoznać się z pracownicy – najlepiej, aby był wywieszony lub wyłożony w widocznym miejscu. Oprócz tego zalecamy korzystanie ze znaków z instrukcjami i piktogramów, które powinny uświadamiać pracowników o obowiązujących zasadach i wyraźnie pokazywać sposób postępowania.

Ponieważ w sektorze ogrodnictwa szklarniowego często zatrudnieni są pracownicy z zagranicy, polecamy udostępnienie protokołu higienicznego w wielu wersjach językowych. To samo dotyczy także znaków z instrukcjami. Na życzenie firma Elpress może dostarczyć te znaki w wielu wersjach językowych na potrzeby myjki i/lub śluzy higienicznej.

 

POBIERZ ZESTAW NARZĘDZI PROTOKOŁU HIGIENICZNEGO

Zestaw narzędzi na potrzeby higieny

Najlepszym środkiem ochrony roślin jest prawidłowa higiena. Firma Elpress chętnie zapewni Państwu środki potrzebne do uzyskania i utrzymywania odpowiedniego poziomu higieny. Właśnie dlatego zachęcamy Państwa do pobrania już teraz naszego praktycznego zestawu narzędzi z przejrzystym protokołem higienicznym i wskazówkami dotyczącymi prawidłowej higieny rąk.

Pobierz zestaw narzędzi

 

Maarten de Geus
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami