Een goede hygiëne in de glastuinbouw: hoe motiveert u uw medewerkers?

Een goede hygiëne in de glastuinbouw

Als ondernemer in de glastuinbouw kunt u vele maatregelen treffen om een goede hygiëne binnen het bedrijf te waarborgen. Maar hoe goed u het ook allemaal heeft geregeld met allerlei voorzieningen: het is óók van het grootste belang dat uw medewerkers het belang van een goede hygiëne inzien en het hygiëneprotocol naleven.

Wanneer u investeert in hygiëne maatregelen zoals een hygiënesluis, kratten-, pallets- en gereedschappenwassers, een duidelijke scheiding tussen schone en vuile ruimtes, goede reiniging van de ruimtes en gecontroleerde toegang tot de kassen, dan bent u natuurlijk goed bezig. Maar al deze goede bedoelingen verliezen hun meerwaarde wanneer uw medewerkers de hygiëneregels aan hun laars lappen. Daarom is het belangrijk dat zij gemotiveerd zijn om het hygiëneprotocol te volgen en inzien hoe belangrijk dit is voor het bedrijf.

Werkplezier

Positieve motivatie dient het uitgangspunt te zijn bij het stimuleren van uw medewerkers. Daarmee zet u de grootste stappen. Koppel een goede hygiëne daarom aan werkplezier. Werkplezier is ongetwijfeld een groot goed voor uw medewerkers. Door hygiëneprotocollen na te leven blijft de werkomgeving schoon – en dat werkt natuurlijk prettiger – en het allerbelangrijkste: ziektes blijven buiten de deur. Wanneer de teelt wordt getroffen door een ziekte, brengt dat veel problemen met zich mee. Dit gaat ten koste van de sfeer en de resultaten en daarmee dus ook het werkplezier. Laat uw medewerkers dus inzien dat een goede hygiëne zorgt voor een optimaal werkplezier en laat ze zien dat ze een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een goede hygiëne. Alleen met hun medewerking blijft de kas vrij van ziektes!

Sociale controle

Zorg voor een teamgevoel door te benadrukken dat iedereen onmisbaar is bij het realiseren van een goede hygiëne en dat medewerkers elkaar ook mogen aanspreken op het al dan niet naleven van het hygiëneprotocol. Wees hier open en duidelijk over, zonder belerend te zijn. Deze sociale controle moet ongedwongen aanvoelen voor uw medewerkers, dan heeft deze het meeste effect.

Instructies in meerdere talen

Uiteraard dient er een duidelijk omschreven hygiëneprotocol beschikbaar te zijn dat voor medewerkers altijd te raadplegen is en bij voorkeur ergens zichtbaar wordt opgehangen of neergelegd. Daarnaast is het advies te werken met instructieborden en pictogrammen die medewerkers telkens bewust maken van de geldende regels en duidelijk laten zien wat ze moeten doen.

Omdat in de glastuinbouw vaak buitenlandse medewerkers actief zijn, is het aan te raden het hygiëneprotocol in meerdere talen beschikbaar te stellen. Hetzelfde geldt voor de instructieborden. Als u wilt, kan Elpress deze borden in meerdere talen leveren bij een wasser en/of hygienesluis.

Persoonlijke hygiëne protocol voor de glastuinbouw

Toolkit hygiëne

Elpress heeft een handige toolkit met een overzichtelijk hygiëneprotocol en tips voor een goede handhygiëne voor u samengesteld. Deze toolkit helpt u om uw medewerkers een goed hygiëneprocol te laten naleven.

Download de hygiëne toolkit

Maarten de Geus

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen