Punkty do rozważenia w procesie logistycznym myjki do skrzynek

Punkty do rozważenia w procesie logistycznym myjki do skrzynek

Czyste i zabrudzone skrzynki – jest pewne, że używając myjki do skrzynek będziemy mieli do czynienia z jednymi i z drugimi. Oczywiście najważniejsze jest, aby czyste nośniki ładunku nie stykały się już z brudnymi. Dobre zaprojektowanie procesu logistyki skrzynek jest absolutną koniecznością.

W przedsiębiorstwie myjka do skrzynek jest często umieszczana w osobnym pomieszczeniu lub strefie, a w wielu przypadkach zabrudzone skrzynki są dostarczane na paletach. Ten aspekt należy również od razu rozpatrzyć, ponieważ często jest wymagane czyszczenie palet, aby było można ich użyć ponownie do transportu czystych skrzynek.  Dlatego należy ustalić ile palet będzie używane i czy nie byłoby korzystne zakupienie myjki do palet i umieszczenie jej w tym samym miejscu.

Oddzielanie czystych i brudnych skrzynek

Firma z sektora spożywczego, musi zapewnić bezwzględny rozdział czystych i zabrudzonych skrzynek, aby spełniać wymagania związane z certyfikatami bezpieczeństwa żywności. Aby to osiągnąć, należy dokładnie określić trasę, po której odbywa się ruch skrzynek. Na przykład, umyte skrzynki nigdy nie mogą być umieszczane z powrotem w „brudnym” miejscu. Ważne jest również, aby osoba, która wkłada brudne skrzynki do myjki, nie odbierała ich po wyczyszczeniu. Z tego powodu preferowane jest, aby myjkę do skrzynek obsługiwało dwóch pracowników. Oczywiście najważniejsze jest, aby pracownicy byli świadomi konieczności zachowania dobrej higieny. Z pewnością bezpieczeństwo produktów końcowych przedsiębiorstwa zależy od tego, w jaki sposób jego pracownicy traktują protokoły zachowania higieny.

Dwa oddzielne pomieszczenia lub dwie oddzielne strefy

W praktyce, aby utrzymać ścisły rozdział strefy brudnej i czystej, wiele firm wykorzystuje dwa oddzielne pomieszczenia lub obszary.   Jest zrozumiałe, że to jest idealne rozwiązanie, które gwarantuje higienę. W takiej sytuacji zakończenie myjki do skrzynek – miejsce w którym czyste skrzynki opuszczają maszynę – umieszcza się przy wejściu do drugiego pomieszczenia lub obszaru. Absolutnie preferowaną opcją jest podział pracowników na obsługujących strefę brudną i czystą.

W przypadku nowych budynków możliwe jest uwzględnienie dwóch oddzielnych obszarów na planach budynków. Jeśli chcesz utworzyć strefy brudne i czyste w już istniejącym budynku gospodarczym, możesz stworzyć nowe przejście łączące dwa pomieszczenia lub podzielić większy obszar ścianką działową.

Dostarczanie skrzynek: Ręczne lub automatyczne

Jeśli chodzi o obsługę logistyczną dostarczania i odbioru skrzynek, należy rozważyć, czy zastosowanie przenośnika taśmowego do ich dostarczania i/lub odbioru byłoby opłacalną inwestycją. W praktyce mniejsze modele myjek do skrzynek rzadko są łączone z przenośnikiem taśmowym. Jednak w przypadku większych myjek do skrzynek o dużej wydajności, z pewnością może to być interesująca opcja. W końcu przenośnik taśmowy ogranicza udział pracowników, a co za tym idzie, oszczędza koszty pracy.

Lista kontrolna

Lista kontrolna na potrzeby myjki skrzynek

Czy chcesz w przejrzysty, szybki i łatwy sposób przygotować zestawienie spraw, na które należy zwrócić uwagę kupując myjkę do skrzynek? Jeśli tak – wypełnij listę kontrolną „Punkty do rozważenia przy zakupie myjki do skrzynek”.

Więcej informacji

Wout Spanjers

Zapisz się na nasz miesięczny newsletter

Team image
Zapisz się