Redukcja antybiotyków w hodowli świń dzięki lepszej higienie

Redukcja antybiotyków w hodowli świń dzięki lepszej higienie

W hodowli trzody chlewnej – podobnie jak i w innych sektorach intensywnej hodowli zwierząt – poczyniono od 2007 roku znaczące kroki w ograniczaniu stosowania antybiotyków. Ten spadek może być kontynuowany także w następnych latach między innymi poprzez zachowywanie optymalnej higieny osobistej.

W latach 2009-2020 stosowanie antybiotyków w intensywnej hodowli zwierząt zmniejszyło się aż o 69,9%. W początkowym okresie spadek był bardzo szybki, następnie wypłaszczył się. Logiczne, ponieważ w pierwszych latach większość gospodarstw, które wcześniej nic nie robiły dla ograniczenia antybiotyków, wprowadziły istotne środki, które spowodowały znaczny spadek ich stosowania. Ale także i teraz możliwe jest podejmowanie kroków w celu dalszego ograniczenia stosowania antybiotyków. O tym, że nadal poświęca się temu uwagę, wynika z faktu, że w 2019 roku w hodowli świń uzyskano ponownie redukcję antybiotyków wielkości 8,2% w stosunku do roku poprzedniego.

POPRAWA HIGIENY OSOBISTEJ

Tam, gdzie przed 2007 rokiem osoby wchodzące na teren gospodarstwa mogły tak sobie, bez stosowania środków higieny, wchodzić i wychodzić z pomieszczeń ze zwierzętami, w ostatniej dekadzie stało się to absolutnie niemożliwe. Ale nie oznacza to, że każdy hodowca trzody chlewnej ma wszystkie sprawy z zakresu higieny osobistej idealnie w porządku. W wielu przypadkach nadal możliwe jest wprowadzanie środków ułatwiających utrzymanie protokołu higieny, na przykład poprzez modernizację śluzy higienicznej i stosowanie profesjonalnych produktów.

OBNIŻENIE PRESJI INFEKCYJNEJ

Antybiotyk jest niezbędny wtedy, gdy w pomieszczeniu ze zwierzętami wybucha choroba. Im wyższa presja infekcyjna na gospodarstwo, tym większe prawdopodobieństwo, że do tego dojdzie. Dobra higiena pozwala obniżyć tę presję. Przez dobrą higienę rozumiemy nie tylko mycie i odkażanie chlewni, ale też zapewnienie kontrolowanego dostępu do inwentarza. Tylko odwiedzający, którzy naprawdę muszą wejść do zwierząt, np. weterynarz, otrzymują dostęp do chlewni, i muszą przestrzegać zasad protokołu higieny.

MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

W gospodarstwach, w których nie ma prysznica, odwiedzający powinien założyć w przebieralni udostępniane przez gospodarstwo buty lub kalosze a najlepiej też odzież roboczą. Należy też założyć czysty kombinezon roboczy lub ewentualnie jednorazowy kombinezon ochronny. Ręce należy dokładnie umyć i w razie możliwości także zdezynfekować. Przed wejściem do pomieszczenia ze zwierzętami kalosze powinny zostać odkażone w myjce szczotkowej lub pojemniku dezynfekcyjnym. Ewentualnie można nałożyć rękawice, maskę przeciwpyłową i siatkę na włosy. Każdy z podjętych środków powoduje dalsze zmniejszenie ryzyka wniesienia choroby.

ZAPEWNIENIE PRZESTRZEGANIA PROTOKOŁU HIGIENY

Jako hodowca świń możesz zawsze wprowadzić środki ułatwiające przestrzeganie zasad protokołu higieny. Im lepiej i bardziej profesjonalnie wyposażysz swoją śluzę higieniczną, tym będzie to łatwiejsze. To uzasadnia także inwestycje, które czynisz w tym zakresie. W przypadku nieprawidłowej śluzy i niełatwego do przestrzegania protokołu higieny jest większe prawdopodobieństwo, że Ty lub osoba odwiedzająca wniesie z sobą chorobotwórcze wirusy. Efekt? Chore zwierzęta i konieczność zastosowania antybiotyków. W ostatecznym rachunku powoduje to – wraz innymi czynnikami np. większą śmiertelnością zwierząt – koszty, które wielokrotnie przekraczają inwestycję we dobrą higienę osobistą.

WIĘCEJ INFORMACJI

Czy chcesz dowiedzieć się, jakie są możliwości w dziedzinie higieny osobistej dla Twojej hodowli trzody chlewnej? Pobierz teraz nasz specjalny zestaw narzędzi do higieny.

Elpress specjalny zestaw narzędzi do higieny

 

Wout Spanjers