Antibioticareductie in de varkenshouderij door betere hygiëne

Persoonlijke hygiëne agricultuur

De varkenshouderij heeft – net als alle andere sectoren in de intensieve veehouderij – sinds 2007 flinke stappen gezet in de verlaging van het antibioticagebruik. Deze daling kan ook de komende jaren nog verder worden doorgezet, onder andere door de inzet van een optimale persoonlijke hygiëne.

In de periode 2009 tot 2020 is in de intensieve veehouderij het antibioticagebruik gedaald met maar liefst 69,9 procent. De eerste jaren ging het rap, daarna vlakte de daling af. Logisch, want in die eerste jaren hebben de meeste bedrijven – die voorheen nog niets deden om het antibioticagebruik te beperken – belangrijke maatregelen doorgevoerd die tot een flinke daling in het gebruik hebben geleid. Maar ook nu kunnen er nog altijd stappen worden gezet om het antibioticagebruik nog verder te laten dalen. Dat de aandacht hiervoor niet verslapt, blijkt uit het feit dat de varkenshouderij in 2019 weer een antibioticareductie van 8,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor heeft gerealiseerd.

Verbetering van de persoonlijke hygiëne

Waar erfbetreders voor 2007 nog zomaar in en uit de stallen konden lopen – zonder hygiënemaatregelen te nemen – is dat het laatste decennium absoluut niet meer mogelijk. Maar dat betekent niet dat iedere varkenshouder zijn of haar zaakjes helemaal tip top in orde heeft op het gebied van persoonlijke hygiëne. Hierin kunnen dus nog steeds stappen worden gezet, onder andere door de hygiënesluis te professionaliseren met producten en maatregelen die het makkelijker maken het hygiëneprotocol te handhaven.

Verlagen van de infectiedruk

Het gebruik van antibiotica is nodig wanneer er een ziekte uitbreekt binnen de stalmuren. Hoe hoger de infectiedruk op een bedrijf, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Een goede hygiëne zorgt voor een verlaging van deze infectiedruk. Onder goede hygiëne verstaan we niet alleen het schoonmaken en ontsmetten van de stallen, maar ook het zorgen voor een gecontroleerde toegang tot de dieren. Alleen bezoekers die écht bij de dieren moeten komen – zoals de dierenarts – krijgen toegang tot de stal en zij dienen zich te houden aan het hygiëneprotocol.

Handen wassen en ontsmetten

Op bedrijven waar geen douche aanwezig is, dient de bezoeker in de omkleedruimte bedrijfseigen schoenen of laarzen en liefst ook bedrijfskleding aan te trekken. Ook dient een schone bedrijfsoverall of eventueel een wegwerp-overall te worden aangetrokken. De handen moeten grondig worden gewassen en indien mogelijk ook worden gedesinfecteerd. De laarzen worden voor het betreden van de stalruimte ontsmet in de laarzenborstel of ontsmettingsbak. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van handschoenen, een stofmasker en haarnetje. Iedere genomen maatregel zorgt voor een verdere verkleining van het risico op ziekteinsleep.

Hygiëneprotocol waarborgen

Als varkenshouder kunt u maatregelen nemen om het hygiëneprotocol eenvoudiger te kunnen waarborgen. Hoe beter en professioneler u uw hygiënesluis hebt ingericht, hoe makkelijker dat wordt. Dit rechtvaardigt dan ook de investering die u hierin doet. Is uw hygiënesluis niet op orde en is het hygiëneprotocol niet eenvoudig op te volgen? Dan is de kans groter dat u of uw bezoek ziektekiemen mee het bedrijf in nemen. Het gevolg? Uw dieren worden ziek en antibioticagebruik is noodzakelijk. Uiteindelijk zorgt dat – samen met andere factoren zoals meer uitval van dieren – voor een kostenpost die vele malen hoger is dan de investering in een goede persoonlijke hygiëne.

Meer informatie

Wilt u weten wat voor uw varkenshouderij de mogelijkheden zijn op het gebied van persoonlijke hygiëne? Download dan nu onze speciale hygiëne toolkit.

Elpress Hygiëne toolkit

Wout Spanjers

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen