Środki higieny dla zmniejszenia ryzyka ptasiej grypy

Środki higieny dla zmniejszenia ryzyka ptasiej grypy

Ptasia grypa pozostaje stałym zagrożeniem dla sektora chowu i hodowli zwierząt w Holandii. Wirus ten może się rozprzestrzeniać poprzez bezpośredni kontakt między ptakami, za pośrednictwem zakażonego sprzętu i drogą powietrzną. Dlatego wysoki status higieniczny w Twojej fermie drobiu ma duże znaczenie.

Zakażone ptaki, czyli też drób, roznoszą wirus poprzez drogi oddechowe, płyn oczny i nawóz. Wirus może się też rozprzestrzeniać drogą powietrzną za pośrednictwem pyłu ze skażonych ferm, jak również za pośrednictwem sprzętu, np. skrzynek czy środków transportu, materiałów, paszy oraz na ubraniu i butach. Dlatego ważne jest, aby hodowcy drobiu świadomie obchodzili się z higieną. Prawidłowe zarządzanie higieną to przede wszystkim kwestia właściwego nastawienia.

CZYSTE I UPORZĄDKOWANE GOSPODARSTWO

Zarządzenie higieną zaczyna się od zapewnienia czystości i porządku w gospodarstwie. Ważne jest zapewnienie, aby wszystkie materiały i sprzęt miały swoje stałe miejsce i aby wokół nie były porozrzucane niepotrzebne rzeczy. Utrzymuj w należytej czystości pomieszczenia gospodarstwa takie jak stołówka, korytarz centralny i śluza higieniczna. Dbaj też o to, aby wokół kurników panował zawsze porządek. Koś regularnie otaczającą trawę po to, żeby zmniejszyć szansę dla owadów i gryzoni. Zapewnij skuteczną ochronę przed szkodnikami oraz, w razie potrzeby, odpowiednią dezynsekcję i deratyzację.

WSTĘP NA TEREN GOSPODARSTWA TYLKO ZA ZGODĄ

Odwiedzający powinni parkować swoje samochody tylko na parkingu za ogrodzeniem fermy. Poza tym ważne jest, aby mogli wejść na teren wyłącznie za Twoją zgodą. Nie powinni też zabierać ze sobą „własnych” materiałów, sprzętu i narzędzi, chyba że otrzymają na to Twoją zgodę a rzeczy te zostaną najpierw dokładnie umyte i zdezynfekowane.

WSTĘP TYLKO PRZEZ ŚLUZĘ HIGIENICZNĄ

Wszystkie osoby wchodzące do pomieszczenia ze zwierzętami, czyli oprócz odwiedzających także Ty i Twoi pracownicy, muszą przechodzić przez śluzę higieniczną. Zadbać o to, aby była ona odpowiednio i efektywnie urządzona i wyposażona. Zaleca się prysznic: od 1 lipca 2028 roku będzie on obowiązkowy. Do tego czasu będzie wystarczać też mycie i dezynfekcja rąk i kaloszy oraz obowiązkowe założenie zapewnianego przez gospodarstwo ubrania i kaloszy. Niezbędne jest zapewnienie ścisłego rozdziału pomieszczenia „brudnego” – w którym odwiedzający zostawia swoje ubranie i buty – od pomieszczenia „czystego, w którym dostępne są ubrania i kalosze robocze, jak też obowiązkowe maski, siatki na włosy i rękawiczki jednorazowe. Dla ubrań i butów stosuj zasadę: „to, co w środku, to w środku, a co z zewnątrz, to na zewnątrz”. Także przy wychodzeniu z pomieszczenia ze zwierzętami należy się znowu przebrać i najlepiej też wziąć prysznic.


WIĘCEJ INFORMACJI

Elpress jest specjalistą w dziedzinie higieny osobistej. Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat możliwości w tym zakresie dla Twojej fermy drobiu? Pobierz teraz naszą specjalną broszurę.

Elpress Przegląd produktów Agrobiznes

 

Wout Spanjers

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie