Urządzenia i wyposażenie dla pracowników według standardu BRC

Urządzenia i wyposażenie dla pracowników według standardu BRC

BRC Global Standard for Food Safety – często nazywany po prostu BRC Food – to standard bezpieczeństwa żywności, który został opracowany przez British Retail Consortium (BRC). Standard BRC Food jest uznawany przez wielu sprzedawców detalicznych i producentów na całym świecie i jest używany do określania potencjału ich dostawców.  Jedna część wymagań związanych z uzyskaniem certyfikatu BRC dotyczy higieny osobistej.

Aby spełniać wymagania BRC w zakresie higieny osobistej, przedsiębiorstwo musi udostępniać pracownikom określone urządzenia sanitarne i pomieszczenia socjalne, w liczbie odpowiedniej dla liczby zatrudnionych. Te urządzenia muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczały ryzyko zanieczyszczenia produktów i oczywiście muszą być utrzymywane w czystości i dobrym stanie.

Wymagania BRC dotyczące zaplecza socjalnego

 • Szatnie dla pracowników, kierowników i gości muszą zapewniać bezpośredni dostęp do stref produkcji, pakowania lub magazynowania, bez konieczności przechodzenia przez inne strefy. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wprowadzić procedury w celu zminimalizowania ryzyka.
 • Musi być możliwe przechowywanie mienia osobistego w szafkach.
 • W szatniach odzież używana na zewnątrz przedsiębiorstwa musi być przechowywana oddzielnie od odzieży produkcyjnej.
 • Przy wejściu do hali produkcyjnej musi być dostępna odpowiednia liczba urządzeń do mycia rąk. Niezbędne wymagania to:
  • Tablice informacyjne zachęcające do mycia rąk.
  • Wystarczającą ilość wody o odpowiedniej temperaturze.
  • Krany z wodą, które można włączać i wyłączać bez użycia rąk.
  • Mydło w postaci pianki lub płynu.
  • Ręczniki jednorazowego użytku (papierowe) lub elektryczne suszarki do rąk.
 • Toalety nie powinny być połączone bezpośrednio z obszarem produkcji. Muszą być wyposażone w umywalki do mycia rąk, z dostępem do wody i mydła, możliwość wysuszenia rąk oraz tablice informacyjne zachęcające do mycia rąk.

Wymagania BRC dla stref wysokiego ryzyka

Zgodnie z BRC zaplecze socjalne dla personelu pracującego w strefach wysokiego ryzyka – w których są przetwarzane łatwo psujące się produkty żywnościowe – muszą spełniać dodatkowe wymagania:

 • Należy przekazywać jasne instrukcje dotyczące zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej.
 • Odzież ochronna musi w widoczny sposób różnić się od innej odzieży i nie można jej nosić poza strefą wysokiego ryzyka.
 • Ręce należy również myć w trakcie procesu przebierania, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia czystej odzieży.
 • Przed wejściem do stref wysokiego ryzyka należy ręce umyć i zdezynfekować.
 • W strefach wysokiego ryzyka należy nosić obuwie specjalne.

Kontrolowany dostęp

Aby zagwarantować, że pracownicy przestrzegają zasad higieny osobistej, Elpress zaleca stosowanie kołowrotów, szczególnie w strefach wysokiego ryzyka. Te kołowroty, które umożliwiają dostęp do strefy produkcyjnej otwierane są tylko jeśli pracownik ukończy cały proces higieniczny. Kołowroty gwarantują stosowanie procedury nadzorczej i skuteczność programu higieny.

Lista kontrolna higieny osobistej

Lista kontrolna higieny osobistej

Czy chcesz dowiedzieć więcej o tym, jakie środki w zakresie higieny osobistej należy zastosować, aby uzyskać certyfikat potwierdzający przestrzeganie higieny? Pobierz nasz dokument techniczny „Lista kontrolna higieny osobistej”.

Więcej informacji

Milou Heetkamp
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami