Spełnianie wymogów certyfikacji Global GAP

Spełnianie wymogów certyfikacji Global GAP

Global GAP jest uznawanym na całym świecie standardem dla sektora rolnictwa. Standard ten umożliwia producentom w tym sektorze gospodarki certyfikację ich wysiłków podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego rozwoju i kontroli jakości.

Konsumenci przywiązują wciąż coraz większą wagę do bezpieczeństwa i jakości żywności. Zrównoważony rozwój jest przy tym kluczową kwestią. Certyfikacja Global GAP jest standardem, który ma zastosowanie konkretnie w odniesieniu do podstawowej produkcji artykułów rolnych na potrzeby spożycia przez ludzi: maszynowo zbieranych roślin, warzyw i owoców, kawy, herbaty, nabiału, mięsa i ryb. Standard Global GAP ma również specjalny moduł poświęcony kwiatom i roślinom ozdobnym.

Dlaczego Global GAP?

Global GAP to inicjatywa brytyjskich sprzedawców detalicznych z Euro-Retailer Produce Working Group. Współpracując z europejskimi supermarketami, powołali oni do życia standard Global GAP z powodu zwiększającego się zainteresowania konsumentów dziedziną ochrony środowiska, zdrowia i warunków pracy w przemyśle spożywczym. GAP to skrót od angielskiej nazwy „Good Agricultural Practices” (dobre praktyki rolnicze). Global GAP jest systemem certyfikacji, której muszą przestrzegać producenci produktów podstawowych, takich jak owoce, warzywa i kwiaty cięte. Standard Global GAP ma już zastosowanie w różnych sektorach rolnictwa.

Wytyczne Global GAP

Global GAP określa wymogi dotyczące systemu jakości dla producentów podstawowych. Aby móc uzyskać certyfikację Global GAP, producent powinien spełniać określone wytyczne na następujących obszarach:

  • Bezpieczeństwo żywności
  • Możliwość śledzenia produktów
  • Dobrostan zwierząt
  • Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników
  • Minimalizowanie użycia pestycydów
  • Minimalizowanie użycia dodatków agrochemicznych i farmaceutycznych

W postaci certyfikacji Global GAP producent lub dostawca pokazuje, że przestrzega powyższych wytycznych, dzięki czemu odbiorcy (supermarkety) nie muszą już samodzielnie tego weryfikować. Bez ważnego certyfikatu producent nie może zazwyczaj realizować dostaw swoich produktów.

Selektor higieny

uruchomisz narzędzie do wyboru opcji higieny

Chcą Państwo również spełniać wymogi certyfikacji Global GAP? Zastosowanie śluzy higienicznej może być ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu. Chcą Państwo dowiedzieć się, jaki podział śluzy higienicznej jest odpowiedni dla Państwa przedsiębiorstwa? Zachęcamy do skorzystania z Selektora higieny. W pięciu krokach szybko i łatwo zobaczą Państwo, jakie wymogi powinna spełniać Państwa śluza higieniczna, a także od razu otrzymają Państwo niezobowiązującą ofertę „szytą na miarę”.

Uruchom Selektor Higieny

Wout Spanjers

Zapisz się na nasz miesięczny newsletter

Team image
Zapisz się