Wymagania w zakresie higieny osobistej – nowe wydanie 8 standardu BRC

nowe wydanie 8 standardu BRC

Nowe wydanie 8 standardu BRC zacznie obowiązywać od lutego 2019 r. Każde przedsiębiorstwo, w którym będzie wykonywany audyt od stycznia 2019 roku, będzie musiało uwzględnić nową wersję tego standardu. Ogólnie rzecz biorąc, różnice są niemal zerowe, ale konieczne jest dostosowanie procesów i struktur. Ponieważ występuje tylko kilka zmian w wymaganiach z zakresu higieny osobistej, przedstawimy je w tym artykule na blogu.

Strefy wysokiej ostrożności i wysokiego ryzyka produkcyjnego w przemyśle spożywczym

Najważniejsze zmiany w wydaniu 8 BRC można znaleźć w procedurach, które dotyczą pomieszczeń wysokiej ostrożności i wysokiego ryzyka produkcyjnego. Przykładem sytuacji, która wymaga wysokiej ostrożności jest strefa, w której eksponowana żywność jest przetwarzana i pakowana, w której możliwy jest rozwój lub przetrwanie patogenów. Pomieszczenie wysokiego ryzyka można często zidentyfikować, na przykład gdy produkty takie jak surowe mięso trafiają do piekarnika przez strefę niskiego ryzyka, a następnie są wyjmowane po drugiej stronie, w pomieszczeniu, w którym produkt jest dalej przetwarzany. Taka strefa jest często uważana za strefę wysokiego ryzyka. Występują niewielkie różnice między strefą wysokiego ryzyka a strefą wysokiej ostrożności, ale w przypadku certyfikacji BRC wymagania w zakresie higieny osobistej są takie same.

Higiena osobista według wydania 8 standardu BRC

Główne zmiany w tej dziedzinie występują w strefach wysokiego ryzyka produkcyjnego i wysokiej ostrożności. W obu przypadkach standardowe postępowanie pracowników obejmuje zmianę obuwia i odzieży, na przykład w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się bakterii chorobotwórczych.

Władze oczekują utrzymywania wysokiego stopnia czystości obuwia oraz regularnego pobierania próbek w celu sprawdzania czy nie występują czynniki chorobotwórcze. Z tego powodu w praktyce coraz częściej spotykamy się z tym, że pracownicy nie tylko zmieniają obuwie, ale również przechodzą przez śluzę higieniczną. Dzięki temu nie tylko używa się obuwia na zmianę, ale jest ono regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Nowe wydanie 8 globalnego standardu bezpieczeństwa żywności BRC wymaga skutecznego monitorowania obuwia w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych. Wymóg ten można spełnić już teraz używając kontrolowanego urządzenia do czyszczenia podeszew. Od wydania 8, wyżej wspomniane rozwiązanie praktyczne jest faktycznie wymagane, według „Przewodnika interpretacyjnego” BRC. Czyszczenie mechaniczne w połączeniu z dezynfekcją jest obecnie wymaganiem.

Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat urządzeń do mechanicznego czyszczenia podeszew?

Elpress projektuje, produkuje i sprzedaje certyfikowane przez HACCP International urządzenia do czyszczenia podeszew. Zostały one opracowane pod kątem najbardziej popularnych certyfikatów higienicznych.  Czy chcesz dowiedzieć więcej o tym, jakie środki w zakresie higieny osobistej należy zastosować, aby uzyskać certyfikat potwierdzający przestrzeganie higieny? Pobierz nasz dokument techniczny „Lista kontrolna higieny osobistej”.

Lista kontrolna higieny osobistej

Więcej informacji

Wout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami