Dlaczego kalibracja satelitów systemu czyszczącego jest ważna?

Elpress - systemy czyszczące

Higieniczny sposób pracy zaczyna się od zaufania do jakości systemu czyszczącego. Prawidłowe proporcje chemikaliów i sterylność używanego sprzętu czyszczącego są do tego niezbędne. Na tym blogu można przeczytać dokładnie, w jaki sposób kalibracja satelitów scentralizowanego i zdecentralizowanego systemu czyszczącego przyczynia się do optymalnego procesu pracy.

Na czym polega kalibracja satelitów systemu czyszczącego i dlaczego jest ważna? 

Wszystkie sektory, w których wykonywane są prace higieniczne, muszą zapewnić higienę osobistą i zapewnić wejścia higieniczne. Należy również zapewnić, aby obszary produkcji i przetwarzania były regularnie dokładnie czyszczone. Jest to realizowane za pomocą systemu czyszczącego. Może on być mobilny lub zamontowany na ścianie w miejscu, w którym jest używany. Co więcej, stosowane środki czyszczące muszą być zawsze wysokiej jakości. 

Zapewnienie odpowiednich proporcji wody, sprężonego powietrza, chemikaliów i płynów ma zasadnicze znaczenie. Jeśli tak nie jest, to pod względem czyszczenia będziesz polegać na systemie, który w praktyce nie czyści tak dokładnie, jak powinien zgodnie z procedurami. Konsekwencją tego jest to, że chemikalia i  
woda
są marnowane, co prowadzi do nagromadzenia się zanieczyszczeń i bakterii. I że efekt końcowy (dokładnie wyczyszczony obszar produkcji i przetwarzania) nie jest tak higieniczny, jak uzgodniono. Oznacza to, że zanieczyszczone produkty mogą opuścić ten obszar, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Jak często należy kalibrować satelity systemu czyszczącego?

Jak często należy kalibrować satelity systemu czyszczącego, zależy od następujących czynników:
•    Jak intensywnie wykorzystywany jest obszar (szybkość procesu produkcyjnego)
•    Rodzaje produktów przetwarzanych w obszarze
•    Wymagania stawiane produktowi w zakresie higieny, a tym samym bezpieczeństwa
•    Ilość płynów i chemikaliów używanych przez system czyszczący
•    Dostępność używanych płynów i chemikaliów
•    Interakcja używanych płynów, chemikaliów i materiałów.

Które komponenty należy skalibrować? 

Aby system czyszczący działał prawidłowo, należy regularnie kalibrować wszystkie jego elementy. Takie jak ustawienie ilości chemikaliów oraz proporcji wody i innych płynów, które mają być użyte. Ponadto, prawidłowe ciśnienie sprężonego powietrza, czystość i temperatura wody, mierniki pH, manometry, zawory odcinające, ręczne zawory sterujące i stosowane zasilanie. Jeśli komponenty te nie są odpowiednio skalibrowane, może to zagrozić bezpieczeństwu nie tylko produktów, ale także pracowników.

Co dzieje się po kalibracji?

Za pomocą specjalnego sprzętu możliwe jest sprawdzenie różnych elementów systemu czyszczącego. Czy nadal spełniają one wymagania (np. ISO 22000, HACCP)? Czy nie przekraczają górnej lub dolnej granicy ustalonych wartości? Które elementy systemu czyszczącego wymagają konserwacji w najbliższej przyszłości? Kontrole te są odnotowywane w raporcie serwisowym. Ten raport serwisowy zapewnia między innymi dane wejściowe do zamawiania odpowiednich chemikaliów i innych płynów. Zawiera również informacje dotyczące optymalizacji infrastruktury w samym obszarze produkcyjnym, linii zasilających (sprężone powietrze i woda) oraz oszczędnego wykorzystania wody i środków czyszczących

Po skalibrowaniu satelitów systemu czyszczącego ważne jest, aby użytkownicy obszaru produkcji i przetwarzania używali i testowali system czyszczący. Powierzchnie czyszczone za pomocą skalibrowanego systemu czyszczącego są sprawdzane w miejscach ważnych dla higienicznego procesu produkcji i przetwarzania.

Regularne przeprowadzanie kalibracji daje firmie pewność, że system czyszczący robi to, co do niego należy, dzięki czemu nie trzeba się już o niego martwić i można skupić się na podstawowej działalności: wytwarzaniu bezpiecznych produktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kalibracji satelitów systemu czyszczącego?

Prosimy o kontakt. Z przyjemnością omówimy to z Tobą. Chcesz się dowiedzieć więcej o systemach czyszczących? Pobierz białą księgę „Optymalny proces czyszczenia dla każdego biznesu.”


ElpressWout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami